Skip to main content

Sällskapsdjur

Med undantag för kompislägenheterna och bostadsobjektet Tavasti är sällskapsdjur välkomna i alla TYS lägenheter. Hyresgästen ansvarar alltid för skador orsakade av sällskapsdjuret. Sällskapsdjur får inte heller ge upphov till oskäliga störningar för andra hyresgäster.

 

Rastning av sällskapsdjur

Inom tätortsområde ska sällskapsdjur alltid vara kopplade. Notera att denna regel gäller inte bara hundar utan också katter. Försäkra dig alltid om att ditt sällskapsdjur inte kommer åt att uträtta sina behov mot husväggar, på andras uteplatser eller på lekplatser, och plocka alltid upp avföringen.

Vid rastning ska man respektera andra människors personliga sfär. Också om du själv vet att din hund bara vill hälsa kan andra bli skrämda av en främmande hund som kommer nära. Så länge du inte kan vara helt säker på att önskan om närmare bekantskap är ömsesidig ska du alltså inte släppa inte din hund nära dem du möter.

 

Hunden skäller?

Tillfälligt hundskall hör till de sedvanliga livsljud som måste tolereras i flervånings- och radhus. Ett konstant skällande eller ylande, som tyder på att hunden har svårt att vara ensam, är däremot ett helt annat kapitel.

Om du alltså märker att grannens hund upprepade gånger skäller eller ylar långa stunder kan du informera ägaren genom att peta in en lapp i lägenhetens brevinkast eller sätta upp en lapp på anslagstavlan i trappuppgången. Grannen vet inte nödvändigtvis ens om att hunden skäller när hen själv är borta.

Om du hör eller annars observerar att ett sällskapsdjur beter sig störande, till exempel att en hund skäller oavbrutet och länge, ska du försöka ta reda på från vilken lägenhet ljudet kommer och i första hand informera berörda hyresgäst. Om du inte kan lokalisera ljudet till en lägenhet kan du informera om skällandet genom att sätta upp en lapp på anslagstavlan i trappuppgången.

Om din hund håller på att lära sig att vara ensam, eller om du annars vet att din hund kan föra oljud när den är ensam, rekommenderar vi att du informerar grannarna till exempel på anslagstavlan i trappuppgången.

Feromonpreparat kan göra det lättare för sällskapsdjuren att vara ensamma. Problem med att vara ensam bör åtgärdas så snart som möjligt; vid behov kan man söka hjälp av en problemhundstränare.

Etkö löytänyt oppaasta vastausta kysymykseesi?

Olethan meihin yhteydessä: office@tys.fi