Skip to main content

Strategi

Studentbystiftelsen i Åbo är en klientfokuserad föregångare som möjliggör ett tryggt, individuellt, miljövänligt och okomplicerat boende för studenter

Strategi

Målet med strategiprocessen var att via ömsesidigt arbete skapa en ny strategi, som under de kommande åren ska styra planeringen av TYS verksamhet.
Stiftelsens styrelse godkände strategin 8.12.2016. Stiftelsens styrelse godkände uppdateringen av strategin 20.10.2020.

Strategi för Studentbystiftelsen i Åbo

Strategiskt måltillstånd 2030 och medlen för att nå dit

TYS erbjuder studentbostad åt 25 % av alla studenter i Åbo under en tidsperiod som sträcker sig över strategiperioden.

 • Stiftelsen satsar under strategiperioden på att utveckla östra delen av Studentbyn och bereder sig samtidigt på att utöka nyproduktionen under en tidsperiod som sträcker sig över strategiperioden.

Ekonomisk soliditet.

 • Lägenheternas hyresnivå ligger 15–20 % under marknadshyrorna när också el, vatten och internetanslutning ingår i jämförelsen.
 • Stiftelsens ekonomiska plan är i balans.

Tyngdpunkten i TYS nyproduktion ligger i campusområdet, där Studentbyn ingår. Samtidigt följer TYS aktivt med hur campusområdena utvecklas och riktar vid behov nyproduktion till närheten av nya campus.

TYS är en föregångare i fråga om miljö- och klimatvänligt byggande och underhåll.

 • Satsmärken skapas för att kolneutralitet ska vara uppnådd 2029.
 • TYS mål är att under strategiperioden, i samarbete med hyresgästerna, ta i bruk lägenhetsspecifika el- och vattenmätare i de hus där detta är möjligt.

TYS har en stark ställning som ledande leverantör av boende och service för studenter i Åbo.

 • Fastighetsbeståndet underhålls genom att bygga, reparera och vid behov också avstå. TYS håller ständigt ögonen på marknadsförändringar och efterfrågan på bostäder samt underhåller portföljeringen av fastigheter och ombyggnadsstrategin.
 • TYS utvecklar nya digitala tjänster och arbetssätt som underlättar stiftelsens tjänster och ökar boendetrivseln. Aktiv utredning av framtida behov och försök med nya tjänster.

Aktivt partnerskapsbygge.

Informationsledning och kompetensutveckling.

 • Kontinuerlig identifiering av kompetensbehov.
 • Inhämtning av information om hyresgästernas behov.
 • Stiftelsen mäter och utvärderar sin verksamhet.

Stiftelsen är en populär arbetsplats.

 • En arbetsgemenskap för participation och personlig utveckling.

Ansök TYS-bostad redan idag!

Fyll i ansökningsblanketten