Inflyttning

Några till praktiska saker, så är du redo att känna dig som hemma.

Flyttarens checklista

  • Kom ihåg att göra flyttanmälan! Du kan göra den på  https://www.posti.fi/privatkunder/tjanster/flyttning-och-adressandring.html eller https://vrk.fi/sv/flyttanmalan . Det rekommenderas att göra flyttanmälan minst en vecka innan flytt.
  • Se till att ditt namn finns på lägenhetens ytterdörr. Du får namnskylten av bostadskontoret. Kontoret kan också tillhandahålla skyltarna ”ingen reklam” och ”husdjur i bostaden”.
  • Du kommer väl ihåg att skaffa dig en hemförsäkring från ditt försäkringsbolag.
  • Räddningslagen kräver att alla lägenheter har en brandvarnare. Det är hyresgästens skyldighet att skaffa en brandvarnare.
  • Hyresgästen får nätverksåtkomst direkt vid inflyttning. För att koppla upp dig behöver du en Ethernet-nätverkskabel (typ RJ45).
  • Bekanta dig med ordningsreglerna

Inflyttningsdag

Inflyttningsdagen är vanligtvis den första vardagen i månaden, och inkluderar alltså inte veckoslut och helgdagar. En ny hyresgäst får nycklarna på inflyttningsdagen. Enligt lagen bör den tidigare hyresgästen överlåta minst hälften av bostaden till den nya hyresgästen.

Hyra

Hyresgästerna skickas hela årets hyresfakturor via e-post i början av avtalet, alternativt kan du välja att få dem som e-fakturor i din nätbank. Fakturorna återfinns alltid också på hyresgästernas sidor. Hyresfakturans förfallodag är den 6:e dagen i varje månad, referensnumret förblir detsamma under hela året.

Nycklar

Den nya hyresgästen får sin nyckel från bostadskontoret från och med kl. 12 på månadens första vardag. Nyckeln kan också hämtas senare, under bostadsbyråns öppettider. Kom ihåg att ta med dig ditt identitetsbevis.

Om du inte kan hämta din nyckel själv kan du också meddela TYS att någon annan hämtar nyckeln istället för dig. Meddela i förväg namn och födelsedatum på personen som hämtar nyckeln via e-post till office@tys.fi. Personen som hämtar nyckeln måste visa upp ett officiellt identitetsbevis.

Nycklarna direkt av hyresgästen som flyttar ut

Den utflyttande hyresgästen kan även direkt med den inflyttande hyresgästen komma överens om överlåtandet av nycklar. I detta fall bör ett avtal om överlåtelse av nycklar göras. Vi rekommenderar att den utflyttande hyresgästen på förhand säkerställer från bostadskontoret vem som flyttar till lägenheten. Båda parterna bör kvittera avtalet om överlåtelse av nycklar antingen på hyresgästens sidor eller på en utskrivbar blankett. Observera att den nya hyresgästen samtidigt godkänner lägenhetens städnivå och ansvaret för nycklarna överförs till denne.

Nyckelöverlämningsavtal

Överlåtelse av nycklar utanför kontorets öppettider

Som en avgiftsbelagd tilläggstjänst (5 €/gång) kan nyckeln hämtas utanför kontorets öppettider från spa-hotell Caribias R-kiosk (på adressen Kongressgränden 1, 20540 Åbo) som ligger bredvid Studentbyn. Detta förutsätter emellertid att R-kiosken är öppen vid den tidpunkt då hyresgästen vill hämta nyckeln och att överlåtelsen av nyckeln i förväg har anmälts till TYS enligt följande anvisningar:

  • Meddela office@tys.fi senast kl. 12.00 under föregående vardag, att du vill hämta nyckeln från R-kiosken utanför kontorets öppettider. Skicka meddelandet med rubriken R-kiosk + ditt namn och ange vilken dag och tid du vill hämta nyckeln. Vänta på att du får ett bekräftelsemeddelande.
  • R-kiosken överlåter endast den begärda nyckeln till hyresgästen på den angivna dagen mot uppvisande av identitetsbevis och en avgift på 5 euro.

Granskning av bostaden

Mången ny hyresgäst har inte hunnit se bostaden före själva inflyttningen och därför är det bra att kontrollera bostadens skick och renlighet då man för första gången öppnar dörren. Hos TYS flyttar ofta en hyresgäst ut samtidigt som en annan flyttar in, och då är konsensus ett måste. Det lönar sig att omedelbart informera TYS om eventuella brister i lägenheten.

På hyresgästens sidor hittar du ett lägenhetskort där bostadens information fylls i. Lägenhetskortet bör ifyllas inom 30 dagar från avtalets startdatum. Om du inte har fyllt i lägenhetskortet inom tidsgränsen, är det inte möjligt att öppna det senare. Granskningen av bostaden bör göras för din egen rättssäkerhet, eftersom man med hjälp av den garanterar, att du inte vid utflyttning blir ersättningsskyldig för eventuella fel och brister som funnits i bostaden vid tidpunkten för inflyttning.

Obs! Lägenhetskortet ersätter inte felanmälan, utan alla aspekter som kräver åtgärder ska rapporteras i en felanmälan.

Kontrollering av städnivån

Den inflyttande hyresgästen måste granska lägenhetens städnivå under bostadsbyråns öppettider på inflyttningsdagen. Om det finns brister i bostadens städnivå ska de i första hand rapporteras genom att ringa kundservicen (02 275 0200), för att beställa en utvärdering av städbehovet och städning. Städning och granskning utförs vardagar under kontorets öppettider. Kunden faktureras för städning som beställts i onödan. Observera att TYS tyvärr inte kan ersätta städning som utförts av hyresgästen själv.

Hyresgästens sidorFelanmälan

Som hyresgäst hos TYS är du berättigad till många kostnadsfria och förmånliga tjänster.

Bekanta dig med dem här