Mottagning av bostad

När ett lämpligt hem finns

Bostadserbjudande

Mottagningen av bostaden framskrider stegvis. Den sökande skickas ett meddelande om möjliga bostadserbjudanden antingen via e-post eller som textmeddelande. Bostadserbjudandet skickas vanligen ca 4‒6 veckor innan bostaden behövs. Det egentliga bostadserbjudandet finns alltid på hyresgästens sidor och bostadserbjudandet kan godkännas eller avvisas endast via hyresgästens sidor.

Efter godkänt erbjudande betalar den sökande bostadens garantihyra i enlighet med instruktionerna mottagna via e-post och undertecknar hyresavtalet via kundsidorna eller på TYS-kontoret.

Godkännande av bostadserbjudande

När du har fått ett bostadserbjudande, får du ett meddelande till din e-post. Det egentliga bostadserbjudandet med tilläggsuppgifter finns tillgängligt på hyresgästens sidor.

Bekanta dig noggrant med bostadserbjudandet du har fått. Försäkra dig till exempel om att lägenheten har en bra planlösning och att hyresnivån är rätt för dig. Bostadserbjudandet gäller i 4 dygn.

Du kan godkänna bostadserbjudandet efter att först ha godkänt hyresavtalets villkor och ordningsregler. Ett godkänt bostadserbjudande är alltid bindande.

Garantihyra

Garantihyran för kollektivlägenheter och ettor är 300 euro, för andra bostäder 450 euro. Efter att hyresavtalet upphör, kan TYS från garantihyran kostnader som hyresgästen orsakat t.ex. skador eller extra städning, utan att separat höra hyresgästen. Om det i bostadens skick inte finns något att anmärka på och hyresgästen inte har utestående betalningar, återbetalas garantihyran efter avtalets upphörande.

Betalningsinformationen för garantihyran tillhandahålls i samband med bostadserbjudandet och garantihyrans förfallodag anges i bostadserbjudandet.

Ifall du via FPA anhåller om en betalningsförbindelse för hyresgarantin, bör du be FPA skicka betalningsförbindelsen direkt till TYS via e-post till adressen office@tys.fi eller själv leverera dokumentet till vårt kontor.

Om du flyttar från en TYS-lägenhet till en annan, överförs garantihyran till ditt nya avtal. Om den nya lägenheten har en större garantihyra, får du i samband med bostadserbjudandet en tilläggsgaranti för betalning.

Avvisa bostadserbjudande

Du kan också avvisa ett bostadsbjudande som du fått på hyresgästens sidor. Samma sökande kan ges högst två bostadserbjudanden. Observera dock att vi under rusningtider inte nödvändigtvis kan ge dig ett andra erbjudande. Vänligen meddela i samband med att du avvisar ifall du vill att din ansökan ska stanna i kön för att invänta ett nytt erbjudande. Om du inte överhuvudtaget svarar på bostadserbjudandet, löper den ut och ansökan avlägsnas från kön.

Om bostaden du erbjudits inte är lämplig, bör du även redigera din ansökan. På så sätt försäkrar du dig om att det nya erbjudandet bättre motsvarar dina behov.

Ansök TYS-bostad redan idag!

Fyll i ansökningsblanketten