Skip to main content

Mottagning av bostad

När ett lämpligt hem finns

Bostadserbjudande

Mottagningen av bostaden framskrider stegvis. Den sökande skickas ett meddelande om möjliga bostadserbjudanden antingen via e-post eller som textmeddelande. Bostadserbjudandet skickas vanligen ca 4‒6 veckor innan bostaden behövs. Det egentliga bostadserbjudandet finns alltid på hyresgästens sidor och bostadserbjudandet kan godkännas eller avvisas endast via hyresgästens sidor.

Efter godkänt erbjudande undertecknar hyresavtalet via kundsidorna eller på TYS-kontoret.

Godkännande av bostadserbjudande

När du har fått ett bostadserbjudande, får du ett meddelande till din e-post. Det egentliga bostadserbjudandet med tilläggsuppgifter finns tillgängligt på hyresgästens sidor.

Bekanta dig noggrant med bostadserbjudandet du har fått. Försäkra dig till exempel om att lägenheten har en bra planlösning och att hyresnivån är rätt för dig. Bostadserbjudandet gäller i 4 dygn.

Du kan godkänna bostadserbjudandet efter att först ha godkänt hyresavtalets villkor och ordningsregler. Ett godkänt bostadserbjudande är alltid bindande.

Garantihyra

Från 1.1.2020 ingen garanti krävs för nya hyresavtal. Av dem som har betalningsanmärkningar uppbärs fortsättningsvis en garantihyra som motsvarar tre månaders hyra.

Avvisa bostadserbjudande

Du kan också avvisa ett bostadsbjudande som du fått på hyresgästens sidor. Samma sökande kan ges högst två bostadserbjudanden. Observera dock att vi under rusningtider inte nödvändigtvis kan ge dig ett andra erbjudande. Vänligen meddela i samband med att du avvisar ifall du vill att din ansökan ska stanna i kön för att invänta ett nytt erbjudande. Om du inte överhuvudtaget svarar på bostadserbjudandet, löper den ut och ansökan avlägsnas från kön.

Om bostaden du erbjudits inte är lämplig, bör du även redigera din ansökan. På så sätt försäkrar du dig om att det nya erbjudandet bättre motsvarar dina behov.

Ansök TYS-bostad redan idag!

Fyll i ansökningsblanketten