Skip to main content

Hyresavtalet

Hyresavtalet är i hyresvärdens och hyresgästens intresse

Elektronisk signering av hyresavtalet

Hyresavtalet undertecknas elektroniskt. En länk till den elektroniska signaturen skickas till din e-post.

Undertecknande av hyresavtalet på kontoret

Hyresavtalet kan också undertecknas på vårt kontor. Vi rekommenderar att man boka tid för att underteckna hyresavtalet. Kom ihåg att ta med dig ditt identitetsbevis! Avtalet kan undertecknas i förväg eller i samband med överlåtelsen av bostadens nycklar.

Hyrestid

Avtalen görs  för hela månader , dvs avtalet börjar på månadens första dag och upphör på månadens sista dag. Hyresavtalet är antingen i kraft tillsvidare eller tidsbundet.

Hyresavtalet är antingen i kraft tillsvidare eller tidsbundet. I de flesta fall ingås avtalet tillsvidare.

Hyresavtalen för ungdomsbostäder är tidsbundna hyresavtal på högst fem år.  För forskare kan hyresavtal ingås för högst ett år. Tidsbundna avtal kan också ingås på basis av studiernas längd.

Ett tidsbundet avtal ingås också om sökanden har en anteckning om kreditstörning. I dessa fall ingås avtalet till en början för tre månader och garantihyran kommer att debiteras.

Hyresavtalets villkor och ordningsregler

Hyresavtalets villkorOrdningsregler

Ansök TYS-bostad redan idag!

Fyll i ansökningsblanketten