Skip to main content

Hyresgästens handbok

Hyödyllistä tietoa TYS:n opiskelija-asunnossa asumisesta.

Bästa hyresgäst! Denna handbok innehåller en massa nyttig kunskap om att bo i en av TYS studentbostäder. Om du inte hittar svaret på din fråga i handboken kan du alltid kontakta oss i: office@tys.fi

Boendet är alltid ett samspel – läs om ansvarsfördelningen i hyresrelationen

Ansvaret för underhållet av lägenheten delas av hyresgäst och hyresvärd. Ansvarsfördelningen regleras i lagstiftningen, diverse reglementen och hyresavtalet med villkor och bilagor.

 

Hyresgästen är skyldig att

  • vårda lägenheten omsorgsfullt
  • anmäla sådana skador eller brister i bostadslägenheten som det är TYS skyldighet att avhjälpa

En hyresgäst som försummar sin anmälningsskyldighet svarar för den skada som försummelsen vållar (Hyreslagen 24 §).

Visste du att hyresgästens ersättningsskyldighet inte förutsätter uppsåt? Hyresgästen är nämligen skyldig att ersätta hyresvärden för skada som hyresgästen uppsåtligen eller genom sin försummelse eller annan vårdslöshet vållar lägenheten. Hyresgästen är också skyldig att ersätta hyresvärden för skada som vållats av gäster, apparater eller sällskapsdjur.

 

Som hyresvärd ansvarar vi för

  • reparationsbehov som orsakas av sedvanligt slitage i lägenheten
  • fortlöpande fastighetsunderhåll

Med sedvanligt slitage avses normalt slitage som sker så småningom, såsom att ytor åldras. Med fortlöpande fastighetsunderhåll avses kontroll, regelbunden service och underhåll av byggnader, konstruktioner och apparatur kopplad till fastighetsautomationen (värme, vatten osv.).

 

Hemförsäkringen skyddar dig vid skada

Glöm inte att i valfritt försäkringsbolag teckna en hemförsäkring för din lägenhet. Hemförsäkringen skyddar dig mot skador i din lägenhet men också om en olyckshändelse hos grannen orsakar skador på ditt lösöre. Om du inte har en egen hemförsäkring får du inte nödvändigtvis någon ersättning när till exempel en vattenskada som orsakas av en annan person skadar ditt lösöre.

Kolla med ditt försäkringsbolag vad din försäkring ersätter och hur försäkringsvillkoren ser ut. TYS har en fastighetsförsäkring som täcker skador på fastigheten men inte skador på hyresgästens lösöre. I TYS försäkringar är försäkringens självrisk också betydligt större än i hemförsäkringarna och hyresgästen måste i så fall betala mycket mer.

Kontrollera att egendomsvärdet i din hemförsäkring är tillräckligt högt – en del försäkringsbolag räknar med att hyresgästen äger också lägenhetens innerytor vilket kan påverka ersättningen.

Etkö löytänyt oppaasta vastausta kysymykseesi?

Olethan meihin yhteydessä: office@tys.fi