Skip to main content

Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtande av Studentbystiftelsen i Åbo

 

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten tys.fi och har upprättats / uppdaterats den 28.8.2023. Ansökan om bostad och val av hyresgäst omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Tjänstens tillgänglighet har utvärderats av en extern expertorganisation.

 

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

 

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

 

Icke-tillgängligt innehåll

 

Webbsidorna överensstämmer ännu inte till alla delar med tillgänglighetskraven

 

Möjlig att uppfatta: Textmotsvarigheter

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

Varumärkesvideon på startsidan saknar textmotsvarighet.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 1.2.1 Endast ljud eller endast video (inspelad)

 

Möjlig att uppfatta: Text som bildt

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

Bostadstjänsterna har på vissa undersidor enbart presenterats med hjälp av ikoner, vilket kan vara svårt för vissa användare att urskilja. Länkarna i bilderna namnges dock konsekvent, så navigeringen med skärmläsaren är tydlig.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 1.4.5 Text som bild

 

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss så ska vi göra vårt bästa för att åtgärda den


Via e-post

office@tys.fi


Tillsynsmyndigheten

 

Vänligen kontakta först oss, dvs webbplatsens administratör, om du upptäcker brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland (öppnas i ett nytt fönster). På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

 

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

 

Vi arbetar ständigt med att förbättra tillgängligheten


Vi har åtagit oss att förbättra tillgängligheten för digitala tjänster

Organisationen har åtagit sig att förbättra tillgängligheten för digitala tjänster. Ändringar för att förbättra tillgängligheten har genomförts i augusti 2023 och arbetet utförs kontinuerligt baserat på bland annat den respons som erhållits.

Vi tillhandahåller stöd för användare för vilka digitala tjänster inte är tillgängliga

Om du inte erhöll nödvändig information från vår webbplats kan du kontakta oss via e-post: office@tys.fi eller telefon: +358 2 2750 200.