Studentbystiftelsen i Åbo

Välkommen hem

Lediga bostäderVåra objektFyll i ansökningsblanketten
Nyheter
5.11.2019

TYS Nyheter 8/2019

Nyheter
4.11.2019

Avfallshanteringen vid TYS bostadsobjekt är nu koldioxidneutral

TYS har skaffat en koldioxidneutral avfallshanteringstjänst för alla sina bostadsobjekt. Koldioxidneutral avfallshantering innebär att Lassila…
Nyheter
1.11.2019

Bostadsansökan för de renoverade bostäderna vid Kuunsilta har börjat! De nya hyresgästerna kan flytta in i bostäderna 1 februari 2020

TYS startade renoveringen av A, B, C, D och E-trapporna vid bostadsobjektet Kuunsilta i början…

Studentbystiftelsen i Åbo (TYS) bygger, renoverar, hyr ut och underhåller student- och ungdomsbostäder för studeranden vid läroinrättningar för studier på andra stadiet. TYS har bostäder för cirka 7 000 personer på 18 objeckten runt Åbo.

För den sökandeFör hyresgästen

Studentbystiftelsen i Åbo i sociala medier