Skip to main content

Ändringar i hyresavtalet

Tog du examen? Förändrades ditt bostadsbehov? Ska du åka utomlands på studentutbyte?

Intern flytt

När dina bostadsönskemål ändras kan du ansöka om intern flytt. Då man söker till de populäraste områdena måste man vara beredd på att vänta flera månader, ibland till och med år. Förutsättningen för att man skall kunna byta bostad är att hyresgästen har uppfyllt alla skyldigheter i sitt tidigare hyresavtal. En administrativ avgift på 60 euro uppbärs vid intern flytt.

 • Fyll i ansökningsblanketten på hyresgästsidorna.
 • Då du har fått ett bra bostadsförslag, kan du godkänna det på hyresgästsidorna och erlägga en möjlig tilläggsgaranti.
 • Om du har betalat en garanti med ditt tidigare kontrakt, återbetalningen av din garanti sker under månaden efter det att avtalet upphör
 • Det tidigare avtalet upphör automatiskt då det nya avtalet träder i kraft. Om du vill att hyresavtalen är överlappande, kan du fråga kundtjänsten om möjligheten till detta.
 • Du får nycklarna till din nya bostad senast kl 12.00 på avtalsmånadens första vardag. Samtidigt får även din nuvarande bostads potentiella hyresgäst sina nycklar. Ofta flyttar alltså den tidigare hyresgästen ut och den nya in samtidigt, så kom ihåg att vara flexibel och samarbetsvillig!
 • Du kan antingen returnera nycklarna till din gamla bostad i bostadsbyråns nyckelreturluckan när din flytt blivit klar under kvällen eller följande morgon till byrån

Observera vid händelse av separation att ansvaret för bostaden och hyran är gemensamt så länge det gemensamt underskrivna hyresavtalet är giltigt. Ange alltid i ansökningsblanketten om den andra parten i din nuvarande bostad fortfarande bor kvar efter att du har flyttat.

Obs! TYS granskar regelbundet hyresgästernas studieinformation och skickar i början av året anmälan om uppsägning till de studenter som enligt uppgifterna från utbildningsinstitutionerna har utexaminerats, avbrutit sina studier eller på annat sätt slutfört sina studier. Genom att själv meddela om förändring i omständigheterna i dina studier kan du få en mer flexibel lösning på ditt boende.

Tog du examen?

Grattis till din examen! Om du vill fortsätta bo i TYS efter din examen, följ dessa steg:

 

 • Meddela TYS per e-post eller via hyresgästsidor om din utexaminering. Bifoga ett intyg över din utexaminering.
 • Ärendet handläggs och ett eventuellt nytt tidsbundet avtal på ett år undertecknas. Det är inte möjligt att göra interna flytt under förlängningsavtalet
 • Inom ett år upphör ditt nya hyresavtal med TYS, och är inte längre möjligt att förlänga.
  Om du vill säga upp ditt avtal redan tidigare, kan du säga upp det normalt med en kalendermånads uppsägningstid
 • Om dina studier fortsätter, skickar du in ett nytt studieintyg till TYS och ditt avtal kan förnyas.

Förändringar i bostadens hyresgäster

Kom alltid ihåg att informera TYS om förändringar i bostadens hyresgäster. Förändringar i avtalsparterna kräver alltid undertecknandet av ett nytt avtal. Om ni vill lägga till en ny part i avtalet måste kundtjänsten informeras om personen som läggs till eller så kan ni besöka kontoret, så att ni kan underteckna kontraktet samtidigt.

Dessutom bör man alltid komma ihåg att informera om avlägsnandet av en avtalspart, annars fortsätter båda parter vara ansvariga för bostaden och avgifterna. Det enklaste sättet är att göra uppsägningen på hyresgästens sidor och i samband med uppsägningen meddela namnet på parten som stannar kvar i bostaden. På så sätt kan vi utan avbrott göra ett nytt avtal med parten som stannar i bostaden.

Om din familj utökas med ett barn, kan du meddela barnets information via hyresgästens sidor eller e-post. Underhyresgäster måste meddelas med hjälp av ett underhyresavtal, läs mera på denna sida.

Underhyresavtal

Enligt hyresavtalet och hyreslagen måste TYS alltid ge sitt tillstånd till att hyra ut din lägenhet.

Du kan hyra ut din bostad till någon annan under en viss tid, om du till exempel själv är borta från studieorten på grund av en studierelaterad orsak, till exempel utbytesstudier eller arbetspraktik. Obs! Distansundervisning är inte ett godtagbart skäl! Hyresgästen bör vara heltidsstuderande i Åbo-regionen. Under sommarmånaderna (maj-augusti) förutsätts inte en studierelaterad anledning, och då kan hyresgästen även vara annan än en studerande. Som hyresgäst är du dock själv ansvarig för bostaden och hyresbetalningen även då du har en underhyresgäst.

Ett underhyresavtal kan upprättas via hyresgästens sidor. Kom alltid ihåg att inkludera intyg om underhyresavtal och underhyresgästens studieintyg.

Var noga med att även ge din hyresgäst villkoren för hyresavtalet, ordningsreglerna och användingsinstruktionerna för Kyläverkko.

Obs! Ifall du själv bor i bostaden, och det är frågan om ett s.k. underhyresavtal, kom ihåg att välja ”Ja” i punkten “Nuvarande hyresgäst bor kvar i bostaden”.  I detta fall behöver underhyresgästen inte vara studerande, och ingendera behöver uppvisa intyg. Observera dock, att en underhyresgäst endast är tillåten i bostäder över 34 kvadrat.

Underhyresavtal

Avbrott i boendet

Du kan ansöka om avbrott i boendet för viss tid, om du tillfälligt flyttar från studieorten. Avbrott i boendet är möjligt till exempel på grund av militär- eller civiltjänst, utbytesstudier eller långvarig sjukdom.

Genom avbrott i boendet försäkrar du dig om att du då du återvänder får samma typ av bostad som du hade tidigare. Exakt samma bostad kan vi ändå inte reservera för dig.  Innan du återvänder bör du göra en bostadsansökan på hyresgästens sidor tre månader före flyttdatumet. Välj i bostadsansökan avbrott i boendet som grund för din ansökan.

Avtalet om avbrott i boendet kan göras via hyresgästens sidor. Kom alltid ihåg att bifoga ett intyg för orsaken till ditt avbrott i boendet. Observera att bostaden vanligtvis bör sägas upp med en uppsägningstid på en kalendermånad, eftersom ett avtal om avbrott i boendet inte är en uppsägning.

Ansök TYS-bostad redan idag!

Fyll i ansökningsblanketten