Skip to main content

Avfallssortering

Avfallssortering: hörnstenen för miljövänligt boende

Till det miljövänliga boendet hör en fungerande avfallshantering men också källsortering och förnuftig energiförbrukning. Vid sidan av kärlet för blandat avfall har TYS bostadsobjekt separata kärl för organiskt avfall, papper, metall, glas, plast och kartong. Läs anvisningarna för källsortering!

För TYS bostadsobjekt handhar Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) insamlingen av förpackningsavfall, alltså metall, glas, plast och kartong. Under 2024 övergår också ansvaret för insamlingen av organiskt avfall till LSJH. Kärlen för blandat avfall och papper töms av Lassila & Tikanoja Oy.

Mer info om avfallssortering hittar du på LSJH:s webbsajt: https://www.lsjh.fi/sv/

 

Grundläggande sorteringskunskaper

Välj rätt kärl när du slänger dina sopor och stäng alltid locket. Smutsiga, överfulla och slarvigt stängda sopkärl utgör en hälsorisk eftersom de drar till sig möss, råttor och fåglar som sprider både avfall och sjukdomar.

Om sopkärlen för ditt bostadsobjekt svämmar över bräddarna kan du anmäla saken till TYS kundtjänst. Kom ihåg att felsorterade sopor inte bara utgör en fara för miljön; det uppstår också onödiga kostnader för avfallshanteringen.

Möbler och andra föremål som inte ryms i sopkärlen får inte lämnas på miljöstationen. Dumpade saker kräver separat avhämtning vilket betyder ytterligare onödiga kostnader för avfallshanteringen. Omfångsrika föremål ska föras till återvinningscentralen, avfallscentralen eller något annat ställe för avfallsmottagning. TYS bostadsobjekt har inte heller insamling av batterier eller elektriskt och elektroniskt skrot (EE-avfall).

Batterier och småelektronikskrot (till exempel trasiga lampor eller gamla ackumulatorbatterier) får emellertid returneras till de flesta butiker.

I det långa loppet kan de extra kostnaderna för avfallshanteringen bidra till ett ökat tryck för hyreshöjning. I sista hand är omsorgsfull sortering alltså inte bara i miljöns utan också i TYS hyresgästers intresse.

Etkö löytänyt oppaasta vastausta kysymykseesi?

Olethan meihin yhteydessä: office@tys.fi