Skip to main content

Studentbystiftelsen i Åbos servicelöfte

Vi lovar bäst service för kunderna

Vi införde servicelöftet som den första studentbostadsorganisationen i Finland

Studentbystiftelsen i Åbo offentliggjorde i början av år 2018 som första studentbostadsorganisation egna servicelöften. Med servicelöftet delger TYS sina kunder vilken typ av service de kan förvänta sig från stiftelsen. De olika stegen i kundprocessen har tagits i beaktande i löftet – bostadssökande, hyresgäster och utflyttare. Löftena är också ett budskap om vad stiftelsen har förbundit sig till. Servicelöftena är intimt kopplade till genomförandet av strategin.

Vi lovar:

För dig som söker bostad:

 • vi letar tillsammans efter en lämplig bostad åt dig
 • när du ansöker om en bostad svarar vi på ditt meddelande senast följande arbetsdag
 • vår servicerådgivare hjälper dig välja rätt bostad för din situation
  • höstens nya studenter får ett bostadserbjudande senast inom tre månader, om sökanden inte har begränsat sina önskemål
   • om det finns lediga bostäder får du ett bostadserbjudande direkt
   • du kan sköta nästan alla ärenden som har med hyrandet av en bostad att göra elektroniskt
  • våra kriterier för valet av hyresgäst är öppna och transparenta
  • vi är ett tryggt och säkert val för dig som inleder dina studier

För hyresgästen:

  • vi svarar på ditt meddelande senast nästa arbetsdag
   • vi betjänar dig personligen: via kundtjänsten, i chatten, i sociala medier, per telefon, textmeddelande, e-post och via hyresgästsidorna
  • vi garanterar dig möjligheten till en bostad för hela studietiden

För personer son flyttar ut:

 • du kan fortsätta leva efter ett år after utexaminering
 • vi kommer arr återbetala depositionen inom en månad efter kontraktens slut, om där är ingenting att reda ut

Ansök TYS-bostad redan idag!

Fyll i ansökningsblanketten