Skip to main content

Bostadsrådgivning

TYS bostadsrådgivare hjälper dig med en mängd olika problem relaterade till boendet.

Bostadsrådgivaren till din tjänst

Uppmärksammandet av grannar och eventuella rumskamrater är en del av trivsamt och smidigt boende. Om ditt boende inte fungerar som förväntat är det alltid bra att först försöka reda ut situationen med personen i fråga. Om situationen emellertid inte utvecklas i önskad riktning, kan TYS bostadsrådgivare hjälpa till att lösa situationen. Störningsanmälan bör alltid göras skriftligen via hyresgästens sidor eller via e-post till office@tys.fi. Våra bostadsrådgivare börjar därefter bearbeta situationen på ett omfattande sätt tillsammans med hyresgästen och försöker hitta lösningar, med vilkas hjälp boendet i TYS bostad kan fortsätta i samförstånd.

Vid behov hjälper våra bostadsrådgivare dig även med problem relaterade till hyresbetalning och med att ansöka om stöd. Vid behov hänvisar bostadsrådgivaren hyresgästen till servicekanaler, som även kan assistera vid större problem.

Smidigt boende

  • Se till att alltid hålla dörrarna låsta, så att inga utomstående personer kommer in i byggnaderna
  • Rökning är förbjudet i alla TYS bostäder och gemensamma utrymmen
  • Nattro gäller mellan kl. 23.00 och 06.00
  • Hyresgästerna är ansvariga för att även deras gäster följer ordningsreglerna
  • Man kan påverka trivseln i det egna bostadsobjektet och till exempel bekanta sig med sina grannar via hyresgästkommittén.
Hyresgastverksamhet

Ansök TYS-bostad redan idag!

Fyll i ansökningsblanketten