Skip to main content

Felanmälan och underhåll

Underhållet av bostaden är hyresgästens och hyresvärdens gemensamma ansvar, men hyresgästen är den som dagligen kan följa upp bostadens skick.

Allmänt

Hyresgästen är skyldig att informera hyresvärden om skada eller brist i lägenheten för vars reparation hyresvärden är ansvarig. Hyresgäst som underlåter att följa anmälningsskyldigheten är ansvarig för eventuella skador som orsakats av försummelsen. (Lag om hyra av bostadslägenhet 24 §). Brister rapporteras på hyresgästens sidor via en elektronisk felanmälan som skickas direkt till servicebolaget. Hyresgästen är skyldig att bekanta sig med TYS anvisningar, omedvetenhet förmindrar inte ersättningsskyldighet.

Innan du fyller i felanmälan, konotrollera ansvarstabellen för att se om åtgärdandet av felet är hyresgästens eller hyresvärdens ansvar. TYS debiterar inte hyresgästen för underhålls- och reparationsarbeten orsakade av så kallat normalt slitage.

Utanför kontorets öppettider ansvarar Arkea fastighetsunderhålls jour (utom Iltakajo) tel. +358 500 523 759 (msa/lna) för brådskande servicetjänster. I Iltakajo Akseli Kiinteistöpalvelut ansvarar för brådskande servicejänster tel. +358 2 275 2138 (mpm/pvm). Under servicejour bör kontakt tas endast i nödsituationer. Ring inte om ärendet kan vänta till följande vardag.

För dörröppnin utanför kontorets öppettider  hyresgäster in alla TYS bostadsobjekt, utom Iltakajo, tel. +358 2 284 6998 (msa/lna). Dörröppning från numret på vardagar kl. 15-08 och på helgerna 24h. För  Iltakajo dörröppningsnummer är  +358 2 275 2138 (msa/lna). Dörröppningstjänsten är avgiftsbelagd.

Serviceföretag

Arkea Oy ansvarar för fskötseln av så gott som alla TYS bostadobjekts fastigheter och utomhusområden, och ISS Palvelut Oy ansvarar för städtjänster. Infraroad Oy ansvarar för grönområden. I Varissuo är Akseli Kiinteistöpalvelut ansvarig för fastighets- och utomhusunderhåll och städning i Iltakajo, och Haritun Huolto Oy ansvarar för fastighets- och utomhusunderhåll och städning i Auringonnousu.

Servicen sköter fastigheternas allmänna underhållsuppgifter. TYS har även egna reparatörer som utför mindre reparationer. Vid behov använder sig TYS även av externa tjänsteleverantörer.

Prislist för ersättningsansvar

Servicebesök

Underhållsarbeten sker på vardagar från kl. 08.00 till 16.00. Du kan följa förloppet av felanmälan på hyregästens sidor. Vid servicebesök lämnas alltid information om besöket i din lägenhet, om du inte är hemma vid besökstillfället.

På felanmälan kan man välja om man önskar att servicen utförs genom användning av huvudnyckel eller om man ska komma överens om besökstid med dig separat. Generellt kan service utföras snabbare om användning av huvudnyckel tillåts. Då går det inte åt tid för att försöka få tag på hyresgästen, och det är inte nödvändigt att samordna tidtabeller. Servicepersonalen ringer alltid på dörrklockan innan de går in i bostaden. Observera att om du inte har tillåtit användning av huvudnyckeln och servicepersonalen inte når dig, utgår felanmälan som ohanterad.

Notera då du flyttar in i en ny bostad att det är möjligt att den tidigare hyresgästen eller bostadsinspektören har gjort en felanmälan som kommer att hanteras efter din flytt. Du kan fråga kundservicen om det finns någon felanmälan som hanteras först efter att du har flyttat in.

Reparationsarbeten beställda av TYS

TYS informerar om reparations- och servicearbeten som ska utföras i bostaden två veckor i förväg och vid större reparationer, såsom till exempel grundreparationer, sex månader i förväg. Om åtgärden är brådskande och inte kan senareläggas utan risk för skada, kan den utföras utan förvarning.

Ansvarstabellen

Tabellen om ansvarsfördelning beskriver ansvarsfördelningen mellan de service-, installations- och reparationsarbeten som den boende själv respektive hyresvärden utför. Oberoende av tabellen nedan ansvarar den boende alltid om de skador som han (med avsikt, genom försummande eller av misstag) har förorsakat. Observera att invånaren också ansvarar för de skador som hans gäster och till exempel husdjur förorsakat. TYS rekommenderar att hyresgästen skaffar en egen hemförsäkring .

UNDERHÅLLSGÄRD HYRESGÄST TYS Observationer och undantag
Byggnadernas stomme
Lägenhetens egen balkong/gård/trappa: snöröjning (+sandning), städning och trädgårdsarbete x I mest av bostadsområdena där finns en manuell gräsklippare i friluftsutrustningsförråd.
Gemensamma loftgångar osv. uteområden: snöröjning (+sandning), städning och trädgårdsarbete x
Ventilation
Spishuvens/spisfläktens underhåll och reparation x
Rengöring av spishuvens/spisfläktens fettfilter x
Rengöring av utloppsventilen x
Uppföljning av utloppsventilens skick x
Justering och reparation/förnyande av utloppsventilen x Invånaren får inte göra justeringar.
Uppföljning av ersättningsluftventilens funktionsskick x
Rengörning av ersättningsluftventilen x
Reparation/förnyande av ersättningsluftventilen samt byte av filter x
Värme
Avluftning av värmeelement x
Reparation av värmeelement x
Mätning av lägenhetens temperatur x Anmäl mätresultaten i den möjliga felanmälan.
Vatten- och avloppsanordningar
Pluggning av disk- och tvättmaskinens in- och utrör x
Reparation och förnyande av kranar och duschdelar x
Öppnandet av stockning i badrummets lavoar x
Öppnandet av stockning i kökslavoaren x OBS! Man måste anmäla om alla stockningar, symtom av stockningar och vattenläckage alltid direkt till hyresvärden.
Öppnandet av svår stockning i lavoaren x
Öppnandet och rengöring av luktlås x
Öppnandet av stockning i WC-stolen x
Reparation av läckage x
Hindrande av omedelbara skador uppkomna av vattenläckage x
Rengörning av golvbrunnar x
Öppnandet av svår stockning i golvbrunn x
Koppling av disk- och tvättmaskin x TYS kräver användning av en professionell VVS-montör i monteringsarbeten av diskmaskin.
Nedmontering av skåp från diskmaskinens plats x
Disklavoarernas korkar x
Elutrustning
Montering, underhåll och förnyande av brandvarnare x Vissa bostadsområden har ett integrerat brandvarnaresystem.
Rengörning av spis, kylskåp, frys och spisfläkt/-huv samt bevakning av funktion x
Rengöring av kylskåpets och frysens kondensor x Dammsuga baksidan av kylskåpet.
Upptining av kylskåpet/frys och rengöring av vattenutlopp x
Förnyande av lampor i hushållsapparater x
Förnyande av lampor x Undantag vid sådana Auranhelmis lampor som är belägna så högt uppe att man inte på ett rimligt sätt kan sköta underhållningsarbetena själv.
Tändare av lysrör x
Förnyande av lampor på balkongen x
Förnyande av lampor utanför bostaden x
Förnyande av huvar på TYS lampor x
Förnyande och kontrollering av säkringar x
Anskaffning av antennsladd och nätkabel x
Byte av bastustenar i eventuell bastu i lägenheten x
Rengörning av eventuell bastuugn i lägenheten x
Installering av taklampor och att ta hand om takkontaktens utrustning x Invånaren får inte byta TYS taklampor.
Utrustning
Gardinknipor x
Gardinstång/-skena x
Reparation/förnyande av kylskåpshandtag x
Reparation av gallret i torkskåpet x
Madrass i en möblerad lägenhet x
Säkerhetstråg under diskmaskinen x TYS kräver att under diskmaskinen installeras ett säkerhetstråg.
Städning och upprätthållning av en kollektivbostads gemensamma utrymmen x Städning och underhåll av kollektivbostädernas gemensamma utrymmen är på invånarnas gemensamma ansvar.
Spjälgardiner x Spjälgarfdiner måste installeras av en expert och ska lämnas på plats när du flyttar ut ur lägenheten. Installation endast mellan fönstret.
Namndekal på ytterdörren x Du får en namnlapp från bostadsbyrån.

Ansök TYS-bostad redan idag!

Fyll i ansökningsblanketten