Felanmälan och underhåll

Underhållet av bostaden är hyresgästens och hyresvärdens gemensamma ansvar, men hyresgästen är den som dagligen kan följa upp bostadens skick.

Allmänt

Hyresgästen är skyldig att informera hyresvärden om skada eller brist i lägenheten för vars reparation hyresvärden är ansvarig. Hyresgäst som underlåter att följa anmälningsskyldigheten är ansvarig för eventuella skador som orsakats av försummelsen. (Lag om hyra av bostadslägenhet 24 §). Brister rapporteras på hyresgästens sidor via en elektronisk felanmälan som skickas direkt till servicebolaget. Hyresgästen är skyldig att bekanta sig med TYS anvisningar, omedvetenhet förmindrar inte ersättningsskyldighet.

Innan du fyller i felanmälan, konotrollera ansvarstabellen för att se om åtgärdandet av felet är hyresgästens eller hyresvärdens ansvar. TYS debiterar inte hyresgästen för underhålls- och reparationsarbeten orsakade av så kallat normalt slitage.

Utanför kontorets öppettider ansvarar Arkea fastighetsunderhålls jour tel. +358 500 523 759 (msa/lna) för brådskande servicetjänster. Under servicejour bör kontakt tas endast i nödsituationer. Ring inte om ärendet kan vänta till följande vardag.

För dörröppnin utanför kontorets öppettider  hyresgäster in alla TYS bostadsobjekt, förutom Auringonnousu och Iltakajo, tel. +358 2 284 6998 (msa/lna). Dörröppning från numret på vardagar kl. 16-08 och på helgerna 24h. För Auringonousu och Iltakajo dörröppningsnummer är  +358 500 523 759 (msa/lna). Dörröppningstjänsten är avgiftsbelagd.

Serviceföretag

Arkea Oy ansvarar för fskötseln av så gott som alla TYS bostadobjekts fastigheter och utomhusområden, och ISS Palvelut Oy ansvarar för städtjänster. Infraroad Oy ansvarar för grönområden. I Varissuo är Akseli Kiinteistöpalvelut ansvarig för fastighets- och utomhusunderhåll och städning i Iltakajo, och Haritun Huolto Oy ansvarar för fastighets- och utomhusunderhåll och städning i Auringonnousu.

Servicen sköter fastigheternas allmänna underhållsuppgifter. TYS har även egna reparatörer som utför mindre reparationer. Vid behov använder sig TYS även av externa tjänsteleverantörer.

Prislist för ersättningsansvar

Servicebesök

Underhållsarbeten sker på vardagar från kl. 08.00 till 16.00. Du kan följa förloppet av felanmälan på hyregästens sidor. Vid servicebesök lämnas alltid information om besöket i din lägenhet, om du inte är hemma vid besökstillfället.

På felanmälan kan man välja om man önskar att servicen utförs genom användning av huvudnyckel eller om man ska komma överens om besökstid med dig separat. Generellt kan service utföras snabbare om användning av huvudnyckel tillåts. Då går det inte åt tid för att försöka få tag på hyresgästen, och det är inte nödvändigt att samordna tidtabeller. Servicepersonalen ringer alltid på dörrklockan innan de går in i bostaden. Observera att om du inte har tillåtit användning av huvudnyckeln och servicepersonalen inte når dig, utgår felanmälan som ohanterad.

Notera då du flyttar in i en ny bostad att det är möjligt att den tidigare hyresgästen eller bostadsinspektören har gjort en felanmälan som kommer att hanteras efter din flytt. Du kan fråga kundservicen om det finns någon felanmälan som hanteras först efter att du har flyttat in.

Reparationsarbeten beställda av TYS

TYS informerar om reparations- och servicearbeten som ska utföras i bostaden två veckor i förväg och vid större reparationer, såsom till exempel grundreparationer, sex månader i förväg. Om åtgärden är brådskande och inte kan senareläggas utan risk för skada, kan den utföras utan förvarning.

Ansvarstabellen

Tabellen om ansvarsfördelning beskriver ansvarsfördelningen mellan de service-, installations- och reparationsarbeten som den boende själv respektive hyresvärden utför. Oberoende av tabellen nedan ansvarar den boende alltid om de skador som han (med avsikt, genom försummande eller av misstag) har förorsakat. Observera att invånaren också ansvarar för de skador som hans gäster och till exempel husdjur förorsakat. TYS rekommenderar att hyresgästen skaffar en egen hemförsäkring .

UNDERHÅLLSGÄRDHYRESGÄSTTYSObservationer och undantag
Byggnadernas stomme
Lägenhetens egen balkong/gård/trappa: snöröjning (+sandning), städning och trädgårdsarbetexI mest av bostadsområdena där finns en manuell gräsklippare i friluftsutrustningsförråd.
Gemensamma loftgångar osv. uteområden: snöröjning (+sandning), städning och trädgårdsarbetex
Ventilation
Spishuvens/spisfläktens underhåll och reparationx
Rengöring av spishuvens/spisfläktens fettfilterx
Rengöring av utloppsventilenx
Uppföljning av utloppsventilens skickx
Justering och reparation/förnyande av utloppsventilenxInvånaren får inte göra justeringar.
Uppföljning av ersättningsluftventilens funktionsskickx
Rengörning av ersättningsluftventilenx
Reparation/förnyande av ersättningsluftventilen samt byte av filterx
Värme
Avluftning av värmeelementx
Reparation av värmeelementx
Mätning av lägenhetens temperaturxAnmäl mätresultaten i den möjliga felanmälan.
Vatten- och avloppsanordningar
Pluggning av disk- och tvättmaskinens in- och utrörx
Reparation och förnyande av kranar och duschdelarx
Öppnandet av stockning i badrummets lavoarx
Öppnandet av stockning i kökslavoarenxOBS! Man måste anmäla om alla stockningar, symtom av stockningar och vattenläckage alltid direkt till hyresvärden.
Öppnandet av svår stockning i lavoarenx
Öppnandet och rengöring av luktlåsx
Öppnandet av stockning i WC-stolenx
Reparation av läckagex
Hindrande av omedelbara skador uppkomna av vattenläckagex
Rengörning av golvbrunnarx
Öppnandet av svår stockning i golvbrunnx
Koppling av disk- och tvättmaskinxTYS kräver användning av en professionell VVS-montör i monteringsarbeten av diskmaskin.
Nedmontering av skåp från diskmaskinens platsx
Disklavoarernas korkarx
Elutrustning
Montering, underhåll och förnyande av brandvarnarexVissa bostadsområden har ett integrerat brandvarnaresystem.
Rengörning av spis, kylskåp, frys och spisfläkt/-huv samt bevakning av funktionx
Rengöring av kylskåpets och frysens kondensorxDammsuga baksidan av kylskåpet.
Upptining av kylskåpet/frys och rengöring av vattenutloppx
Förnyande av lampor i hushållsapparaterx
Förnyande av lamporxUndantag vid sådana Henriks och Aura Pärlans lampor som är belägna så högt uppe att man inte på ett rimligt sätt kan sköta underhållningsarbetena själv.
Tändare av lysrörx
Förnyande av lampor på balkongenx
Förnyande av lampor utanför bostadenx
Förnyande av huvar på TYS lamporx
Förnyande och kontrollering av säkringarx
Anskaffning av antennsladd och nätkabelx
Byte av bastustenar i eventuell bastu i lägenhetenx
Rengörning av eventuell bastuugn i lägenhetenx
Installering av taklampor och att ta hand om takkontaktens utrustningxInvånaren får inte byta TYS taklampor.
Utrustning
Gardinkniporx
Gardinstång/-skenax
Reparation/förnyande av kylskåpshandtagx
Reparation av gallret i torkskåpetx
Madrass i en möblerad lägenhetx
Säkerhetstråg under diskmaskinenxTYS kräver att under diskmaskinen installeras ett säkerhetstråg.
Städning och upprätthållning av en kollektivbostads gemensamma utrymmenxStädning och underhåll av kollektivbostädernas gemensamma utrymmen är på invånarnas gemensamma ansvar.
SpjälgardinerxEndast till den ytan av fönstern som är mot rummet, kan inte monteras mellan fönstren.
Namndekal på ytterdörrenxDu får en namnlapp från bostadsbyrån.

Ansök TYS-bostad redan idag!

Fyll i ansökningsblanketten