Betalningar

TYS bostadshyra inkluderar el, vatten, värme, internet och bastuturer (4 turer per avtal/mån.).

Hyresbetalning

Hyrans förfallodag är den 6:e dagen varje månad. Hyresgästerna skickas hela årets hyresfakturor via e-post i början av avtalet. Använd rätt referensnummer vid betalning! Du hittar även alltid din hyresfaktura på hyresgästens sidor.

Hyrans förfallodag kan inte ändras, och man kan heller inte med TYS göra upp en betalningsplan för betalningen av hyran. Om hyresavgiften försenas debiteras av hyresgästen giltig förseningsränta samt indrivningsutgifter. Obetalda hyror överförs till en juristbyrå för indrivning. Obetalda hyror kan leda till uppsägning och anmärkning i kreditregistret. Det går inte längre att förhandla om hyresbetalningar som TYS har överfört till juristbyrån för indrivning, utan förhandlingar om en betalningsplan bör föras med instansen som sköter indrivningen. Båda hyresgästerna i en familjebostad bär gemensamt ansvaret för hyran även i ett sådant fall då den ena flyttat från bostaden utan att ha sagt upp sitt hyresavtal.

Övriga betalningar

Expeditionsavgift på 60 euro debiteras för alla nya hyresavtal, på skild faktura.

Förutom hyresfakturor kan du få enstaka separata fakturor för t ex borttappade nycklar. Dessa fakturor skickas till din e-postadress.

En möbelavgift debiteras hyresgäster som har hyrt en möblerad bostad. Möbelavgiften specificeras på varje hyresfaktura.

Dessutom kan de månatliga hyresfakturorna inkludera avgifter för fortlöpande tilläggstjänster du väljer, såsom till exempel avgift för bilplats. Denna specificeras på fakturan.

E-faktura

Om du vill få din hyresfaktura som e-faktura till din nätbank, ska du göra upp ett avtal om e-fakturatjänst via din egna nätbank. När avtalet är klart skickar banken informationen till TYS.

Observera att TYS skapar e-faktureringsdata för banken redan under föregående månad, så det kan hända att hyresfakturan som följer direkt efter avtalet om e-fakturatjänsten inte hinner med i påföljande månads e-fakturering. Uppsägning av tjänsten måste rapporteras till TYS. Banken skickar inte ett separat meddelande om uppsägning av tjänsten. Därför skickas fakturan fortfarande direkt till banken trots att avtalet upphört.

Expeditionsavgifter

Expeditionsavgift
(alla nya hyresavtal)
60 €
Intern flyttavgift (till 31.12.2019) 50 €
Avtalets uppsägningsavgift 60 €
Uppsägningens annulleringsavgift 60 €
Avgift för extra besiktning 35 €

Prislista för ersättningsansvar

Hyresgästen är enligt lag skyldig att sköta sin lägenhet väl och med noggrannhet. Hyresgästen är skyldig att kompensera hyresvärden för eventuella skador som hyresgästen medvetet eller genom försumlighet har orsakat lägenheten. Skada som orsakats av underlåtenhet att följa denna skyldighet debiteras av TYS enligt prislistan för ersättningsansvar. Det är också hyresgästens ansvar att bekanta sig med TYS instruktioner, okunnighet eliminerar inte skyldigheten att betala ersättning.

Behandlingsavgift
Läggs till varje räkning och den ersätter förvaltningskostnader uppkomna av debitering 5 €
Städning / tömning
Städning / timme (efter arbetsmängd) * 35 €
Avlägsnande av efterlämnat material 70 €
Tömning av bostad / lägenhet 300 €
Extra underhålls- eller granskningsbesök 30 €
Reparationer
Byte av golvmaterial / m² ** 40 €
Installation av golvlister / rum 150 €
Byte av matta i våtrum / m² *** 150 €
Reparation av söndrig plattbeläggning / m² * 100 €
Målning
Väggreparation / målning 100 €
Målning av rum 300 €
Målning av tak / rum (under 15 m²) 200 €
Isolerande målning (t.ex. bostäder där har rökts) 300 €
Innerdörrar i lägenhet
Byte av mellandörr 70 €
Reparation av dörrkarm 50 €
Decibeldörr 200 €
Listor på innerdörr 50 €
Fasta inredningar
Byte av köksskåpsdörr 130 €
Byte av garderobsdörr 150 €
Installation av nytt skåp 250 €
Installation av utrustning
Duschförhänge, stång / skena 60 €
WC-spegel 60 €
Gardinskena / fodral av gardinskena 60€
Säng, utan madrass (bara i möblerat bostad) 150 €
Madrass (bara i bostäder för utbytesstuderande) 100 €
Nycklar (försvunna eller oreturnerade)
Abloy-nyckel / Iloq-nyckel 30 €
Vincard-nyckel / bilplatsnyckel 10 €
Serieläggning av lås 200 €
Programmering av Iloq-lås och Iloq-nyckel 100 €
Montering av nytt lås / hänglås av förrådsbås, gäller inte Iloq-lås 50 €
El- och VVS-apparater
Proppning av vattenanslutningar (in och ut) 50 €
Ny lavoar 180 €
Termostat till värmeelement 60 €
Ny belysningsbrytare / vägguttag / belysningsuttag (gäller också återinstallation) 70 €
Ny WC-stol 350 €
Ny toalettsits 60 €
Hushållsmaskiner
Kylskåp med frys (större frys) 350 €
Kyl frys kombiskåp (mindre frys) 250 €
Kylskåp med frysfack 200 €
Spis 250 €
Spiskåpa / spisfläkt enligt räkning
Ytterdörrar till lägenhet och fönster
Dörrbyte enligt räkning
Balkongdörr enligt räkning
Fönster / dörrglass enligt räkning
Annat
Jonisering av rökt lägenhet 300 €
Skador orsakade av husdjur enligt räkning
Skador som är på hyresgästs ansvar och inte nämns på den här listan enligt räkning
*minimidebitering 1h / 1m²
**minimidebitering 5m²
***i våtrummet bytes det alltid hela mattan
Prislista för ersättningsansvar

Ansök TYS-bostad redan idag!

Fyll i ansökningsblanketten