Skip to main content

Betalningar

Hyran av TYS bostäder inkluderar el, internet, fyra bastuskift per månad och i nästan alla bostadsprojekt vatten

Hyresbetalning

Hyrans förfallodag är den 6:e dagen varje månad. Hyresgästerna skickas hela årets hyresfakturor via e-post i början av avtalet och en ny hyresfaktura för följande år automatiskt från och med årsskiftet. Använd rätt referensnummer vid betalning! Du hittar även alltid din hyresfaktura på hyresgästens sidor.

Hyrans förfallodag kan inte ändras, och man kan heller inte med TYS göra upp en betalningsplan för betalningen av hyran. Om hyresavgiften försenas debiteras av hyresgästen giltig förseningsränta samt indrivningsutgifter. Obetalda hyror överförs till en indrivningsbyrå Visma Amili Oy för indrivning.

Visma Amili Oy´s kontakuppgifter:

tel: 02 4808 8000
e-post: amili@amili.fi
Vismas betaltjänst: www.maksuhelposti.fi

Obetalda hyror kan leda till uppsägning och anmärkning i kreditregistret. Det går inte längre att förhandla om hyresbetalningar som TYS har överfört till indrivningsbyrå Visma Amili Oy för indrivning, utan förhandlingar om en betalningsplan bör föras med instansen som sköter indrivningen. Båda hyresgästerna i en familjebostad bär gemensamt ansvaret för hyran även i ett sådant fall då den ena flyttat från bostaden utan att ha sagt upp sitt hyresavtal.

Övriga betalningar

Kontraktavgift på 60 euro debiteras för alla nya hyresavtal, på skild faktura.

Förutom hyresfakturor kan du få enstaka separata fakturor för t ex borttappade nycklar. Dessa fakturor skickas till din e-postadress.

En möbelavgift debiteras hyresgäster som har hyrt en möblerad bostad. Möbelavgiften specificeras på varje hyresfaktura. Priserna av möbelavgifterna hittar du också på sidan Utrustningen av bostäder.

Dessutom kan de månatliga hyresfakturorna inkludera avgifter för fortlöpande tilläggstjänster du väljer, såsom till exempel avgift för bilplats. Denna specificeras på fakturan.

E-faktura

Om du vill få din hyresfaktura som e-faktura till din nätbank, ska du göra upp ett avtal om e-fakturatjänst via din egna nätbank. När avtalet är klart skickar banken informationen till TYS.

Observera att TYS skapar e-faktureringsdata för banken redan under föregående månad, så det kan hända att hyresfakturan som följer direkt efter avtalet om e-fakturatjänsten inte hinner med i påföljande månads e-fakturering. Om du vill stoppa tjänsten gör du en uppsägning i din nätbank. Observera att om du byter bostad hos TYS måste du beställa om din e-faktura i din nätbank med referensnumret på ditt nya kontrakt.

El, vatten, internet- och bastuskift

El, vatten, internet och fyra bastuskift per månad är gratis i alla hyresavtal med några få undantag.

Vattnet ingår inte i hyran i de bostäderna i Aitiopaikka och Tyyssija eller ombyggda bostäderna i Kuunsilta utan faktureras separat enligt förbrukning. I Kuunsiltas icke-renoverade lägenheter faktureras inte vatten på konsumtionsbasis och vatten ingår i hyran.

I Kuikkulankatu bostadsobjekt ingår inte avgifter (eldningsolja, vatten och internet) i hyran och hyresgästen ansvarar också för andra underhålls- och underhållskostnader för fastigheten.

TYS förbehåller sig rätten att definiera hyran så att el- och vattenavgifter kan bestämmas enligt förbrukning.

Prislista för ersättningsansvar

Hyresgästen är enligt lag skyldig att sköta sin lägenhet väl och med noggrannhet. Hyresgästen är skyldig att kompensera hyresvärden för eventuella skador som hyresgästen medvetet eller genom försumlighet har orsakat lägenheten. Skada som orsakats av underlåtenhet att följa denna skyldighet debiteras av TYS enligt prislistan för ersättningsansvar. Det är också hyresgästens ansvar att bekanta sig med TYS instruktioner, okunnighet eliminerar inte skyldigheten att betala ersättning.

Prislista för ersättningsansvar

Expeditionsavgifter

Kontraktavgift

(alla nya hyresavtal)

60 €
Avtalets uppsägningsavgift 60 €
Uppsägningens annulleringsavgift 60 €
Avgift för extra besiktning 35 €

Ansök TYS-bostad redan idag!

Fyll i ansökningsblanketten