Skip to main content

Hur ansöker jag om en TYS-lägenhet?

Studentbystiftelsen i Åbo (TYS) har över 7 000 bostäder, varav nästan hälften är ettor. Det finns 17 bostadsobjekt runtom i staden.

Vem kan ansöka?

 • heltidsstudenter på andra och tredje stadiet i Åbo
 • även gymnasieelever och yrkesskolestuderande
 • praktikanter
 • Studenter som är baserade i Åbo och studerar på distans vid en utbildningsinstitution utanför Åbo kans också ansöka med berättigad anledning, men vi prioriterar sökande som studerar vid en av utbildningsinstitutionerna i Åbo

Ansökningar måste inkludera

 • ett studieintyg utfärdat inom de senaste 3 månaderna
  eller
 • ett antagninsbrev från din utbildningsinstitutionen, om du har blivit antagen och ansöker om bostad innan dina studier har påbörjats.

Studenter ges möjligheten till en förlängning av sitt avtal efter utexaminering i upp till ett år genom ett separat avtal. Bekanta dig med bostadsobjekten här .

TYS erbjuder även ungdomsbostäder, som kan ansökas av 18‒29 år gamla ungdomar i Åbo (inte studerande). Bostadsavtalen ingås för en tidsbunden period på högst 5 år. Ungdomsbostäder finns Kiertotähti bostadsobjekt.

Forskare kan bara få lägenheten från TYS om det inte finns några studentsökande till lägenheterna.

Om du ansöker om en bostad hos TYS och har en intressebevakare, vänligen skicka oss en kopia av tingsrättens beslut om intressebevakning och det ifyllda formulär som anger intressebevakarens samtycke.

Inga särskilda villkor gäller för ett hyresavtal för en person som är föremål för intressebevakning, men information om erbjudandet av en bostad och hyresavtalet skickas också till intressebevakaren.

Skicka beslutet och samtyckesformuläret till TYS kundtjänst via e-post office@tys.fi.

Intressebevakarens samtycke (pdf)

Mer om ansökan

Ansökningsblanketten för bostäder finns i elektroniskt form. För par är det tillräckligt att den ena parten är heltidsstuderande i Åbo. Bådas uppgifter bör emellertid fyllas i på ansökningsblanketten. Även uppgifter gällande barn som möjligen flyttar med dock ingå på ansökningsblanketten.

En lägenhet som är mindre än 34 kvadratmeter eller del av kollektivbostad kan endast bebos av en person. Observera också att eftersom vatten (exklusive Kuunsilta renoverade lägenheter och lägenheter i Aitiopaikka och Tyyssija) och el ingår i TYS lägenhetshyror så beräknas hyrorna utifrån antalet hyresgäster. In lägenheter som är större än 34m2 får normalt sett högst två vuxna bo.

Husdjur är välkomna i våra lägenheter, med undantag av kollektivbostäder och lägenheterna i Tavasti.

Vi har också möblerade rum i kollektivbostäder. Möblerade rum har säng (80x200cm, ingen madrass), skrivbord, stol och bokhylla. Priserna på möblerna hittar du på sidan Utrustningen av bostäder.

Avtalen görs för hela månader, dvs avtalet börjar på månadens första dag och upphör på månadens sista dag. Hyresavtalet är antingen i kraft tillsvidare eller tidsbundet. För alla nya avtal debiteras en kontraktavgift på 60 €. Läs mer om avgifter.

Hur ansöker jag?

 • Bekanta dig med våra bostadsobjekt i bostadssökningen
 • Fyll i ansökningsblanketten tidigast 3 månader innan du har behov av en bostad. Även studenter som väntar på resultat från inträdesprov kan söka redan innan studieplatsen bekräftas. Obs! Ansökningstiden för den studerande som börjar sina studier på hösten börjar 1 maj
 • Observera att alla lägenheter som blir lediga i augusti och september går till studerande som påbörjar sina studier i Åbo
 • Uppdatera vid behov din ansökan på sökandes tjänst, dina inloggningskoder får du när du fyller i ansökan
 • Bostadserbjudanden skickas vanligtvis ca 4‒6 veckor före avtalets början
 • Kom ihåg att förnya din ansökan på sökandes tjänst var tredje månad, så att den inte löper ut

Studera utbudet innan du ansöker

På grund av stor efterfrågan kan vi tyvärr inte erbjuda lägenheter till alla sökande.

Om du snabbt behöver bostad rekommenderar vi att du söker brett: olika bostadstyper i många olika bostadsobjekt. Ju snävare kriterier du anger för den lägenhet du söker, desto längre kommer du sannolikt att tvingas vänta på att en lämplig bostad blir ledig.

Försäkra dig åtminstone om att vårt sortiment över huvud taget innehåller bostader som motsvarar dina sökkriterier. Din ansökan ger sannolikt inga resultat om du till exempel sätter orealistiska värden för maximihyra och minimiyta. Studera alltså våra bostadsobjekt innan du ansöker och formulera dina sökkriterier i enlighet med existerande bostadsutbud.

På grund av det stora antalet ansökningar kan vi inte beakta specialönskemål om till exempel våningsplan eller väderstreck för fönstren, såvida önskemålet inte backas upp av medicinska eller andra mycket vägande skäl.

Ansök TYS-bostad redan idag!

Fyll i ansökningsblanketten