Skip to main content

Utflyttning

Kontroll av renoveringsbehov, flyttstädning, överlåtelse av nycklar - läs instruktionerna för dessa och andra ärenden som berör utflyttaren!

Granskning

Efter att bostaden har sagts upp genomgår den en renoveringsgranskning. Kontrollen utförs vanligen genom användning av huvudnyckel mellan kl 8 och 16 på vardagar, utan behov av att avtala om en specifik tid eller att själv vara på plats. Bostaden behöver inte rengöras separat för granskningen. Om du har ett husdjur i din bostad eller om användningen av huvudnyckel på annat sätt inte är lämpligt för dig, kan du avtala om en granskningstid. Observera dock att bostaden bör genomgå granskningen så snabbt som möjligt efter uppsägningen.

Om du har tillåtit att bostaden genomgår gransning med användning av huvudnyckel och hindrar inspektören från att komma in i bostaden eller om du har avtalat om gransningstidpunkten med bostadsinspektören men trots detta inte är på plats, skickas du en faktura på 35 euro för en ytterligare granskning.

Vid bostadsgransningen kontrolleras bostadens renoveringsbehov. I samband med granskningen kontrolleras också om bostaden är städad. I detta skede är slutstädningen ofta ännu ogjord, vilket tas i beaktande vid granskningstillfället. I bostaden lämnas en rapport över granskningen där man informerar om eventuella punkter som hyresgästen bör åtgärda fore utflyttningen. Granskningsrapporten anger situationen vid tidpunkten för inspektionen. Hyresgästen ansvarar till avtalets utgång för att bostaden är väl omhändertagen och ansvarar även för slutstädningen.

Om du bor i en kollektivbostad, bör du komma ihåg att även tala om för dina rumskamrater att du ska flytta ut, informera om granskningen och ansvara för slutstädningen av gemensamma utrymmen.

Flyttstädning

Efter flytten bör bostaden vara städad och helt tömd på hyresgästens ägodelar.

Till flyttstädningen hör följande:

 

 • rengöring av ugn, spis och spisfläktens fettfilter
 • rengöring av området under och bakom spisen
 • rengöring och avfrostning av kylskåp och frys, samt rengöring av området under och bakom dessa. Strömmen stängs av och dörrarna lämnas öppna (i kollektivbostäder dock endast om hela bostaden töms)
 • avtorkning av ventilationsventiler
 • avtorkning av skåp och lådor
 • rengöring av wc och badrum (väggar, golv, dörr och hela inredningen), även rengöring av golvbrunn
 • fukttorkning av golven, även golvlister. Vid behov bör även väggarna rengöras.
 • bortförande av skräp
 • fönstertvätt enligt vad som är möjligt, vintertid bör fönstren tvättas åtminstone på insidan

En ostädad bostad städas och kostnaderna debiteras hyresgästen/hyresgästerna. Kostnaden för städning är ca 35 €/h, minimidebitering är 1 timme. I kollektivbostäder ansvarar hyresgästerna gemensamt för de allmänna utrymmenas skick.

Återbetalning av garantin

Garantihyran återbetalas cirka 4 veckor efter hyresavtalets slut till kontot som hyresgästen angett på hyresgästens sidor, förutsatt att det inte finns ärenden att reda ut i anknytning till utflyttningen. Kontonummeret bör informeras i IBAN-format, för utländska konton bör även BIC inkluderas. Om du inte har ett IBAN-konto, ange ditt kontonummer, kontoinnehavarens namn och adress, bankens namn och address samt bankens SWIFT-kod. Korrektheten av kontoinformationen är på hyresgästens ansvar. Kontrakt som började 1.1.2020 omfattas inte av en garanti och därför kan ingen garanti återbetalas.

Utflyttarens checklista

 • Säg upp din bostad på hyresgästens sidor minst en kalendermånad innan du flyttar ut
 • Se till att inspektören kan utföra granskningen antingen med användning av huvudnyckel eller vid avtalad tidpunkt
 • Boka tillräckligt med tid för packning och flyttning
 • Gör en flyttanmälan på adressen https://www.posti.fi/flyttanmalan/
 • Rapportera eventuella fel som du upptäcker i bostaden genom att göra en felanmälan i god tid före du flyttar ut
 • Utflyttningsdagen är den första vardagen efter uppsägningen av avtalet
 • Töm och städa bostaden. Om du med den nya hyresgästen kommit överens om att lämna kvar någonting i bostaden, bör du även komma ihåg att informera TYS om saken eller tydligt markera det i bostaden
 • Var noga med att även tömma eventuella förråd samt balkong/uteplats
 • Om det finns diskmaskin i bostaden ska du definitivt stänga anslutningarna efter att ha tagit loss maskinen
 • Nycklar kan återlämnas till kontoret under kontorets öppettider eller på kvällar/helger i brevinkastet
 • På flyttdagen får den nya hyresgästen nycklarna kl. 12 och kan påbörja sin inflyttning
 • Utflyttningen av den gamla hyresgästen och inflyttningen av den nya hyresgästen kan vara överlappande, så kom ihåg att vara flexibel!
 • Återbetalningen av din möjlig garanti sker under månaden efter det att avtalet upphör

Nycklar

Nycklarna till lägenheten ska antingen returneras till TYS byrån eller, med avtal om nyckelöverlåtelse, överlåtas direkt till lägenhetens följande hyresgäst. Nyckeln återlämnas till TYS byrån på den första vardagen av följande månad efter hyresavtalets utgång t.o.m. kl. 12. Vänligen lämna tillbaka nycklarna genom nyckelreturluckan på vänster sida av byråns fönster. Lägg nycklarna i ett kuvert och skriv ditt namn och lägenhetens adress på kuvertet. Vid behov hittar du kuvert i den ljusa brevlådan. Glöm inte att returnera eventuella nycklar till garage och förråd.

Nycklarna direkt till hyresgästen som flyttar in

Den utflyttande hyresgästen kan även direkt med den inflyttande hyresgästen komma överens om överlåtandet av nycklar. I detta fall bör ett avtal om överlåtelse av nycklar göras. Vi rekommenderar att den utflyttande hyresgästen på förhand säkerställer från bostadskontoret vem som flyttar till lägenheten. Båda parterna bör kvittera avtalet om överlåtelse av nycklar på en utskrivbar blankett. Observera att du till följande hyresgäst kan överlåta endast nycklarna till själva lägenheten, eventuella garage- och förrådsnycklar ska alltid returneras till byrån.

Nyckelöverlämningsavtal

Ansök TYS-bostad redan idag!

Fyll i ansökningsblanketten