Skip to main content

Uppsägning

Hos TYS kan du nästan alltid säga upp ditt avtal med en uppsägningstid på en kalendermånad utan straffavgift.

Uppsägning

Uppsägningstiden är från hyresgästens sida en kalendermånad, vilken alltid räknas till slutet av den månad som följer månaden då uppsägningen gjorts. Ifall du vill att ditt hyresavtal ska upphöra i slutet av mars, bör du senast under februari säga upp bostaden.

Hyresavtalet kan avslutas via hyresgästens sidor eller personligen på bostadsbyrån. Om ett par säger upp avtalet, bör båda bekräfta det på hyresgästens sidor eller båda skriva under uppsägningen på byrån.

Hävning av hyresavtalet

I grova förseelsefall har TYS rätt att häva hyresavtalet utan uppsägningstid. Sådana fall är till exempel försummade hyresbetalningar, kontinuerliga ordningsstörningar, överföring av hyresrätt utan underhyresavtal eller överlåtelse av bostaden för annan persons bruk utan tillstånd av TYS. Hyresavtalet upphör omedelbart efter meddelande om hävning. Vid behov kan TYS kontakta den lokala tingsrätten gällande vräkning.

Efter uppsägning

När din uppsägning har hanterats av TYS får du ett bekräftelsemeddelande till din e-post som informerar dig om praktiska frågor relaterade till uppsägningen. Bekanta dig noggrant med meddelandet och informationen gällande utflyttning på  webbplatsen.

Om du har gett tillstånd att förmedla din kontaktinformation till en ny hyresgäst, kan hen kontakta dig för att möjligen få se bostaden eller få veta tidtabellen för din utflyttning. Om du inte har gett tillstånd att förmedla din kontaktinformation, kan TYS be dig kontakta den nya hyresgästen.

Ansök TYS-bostad redan idag!

Fyll i ansökningsblanketten