Skip to main content

Styrelse

Stiftelsens styrande organ är styrelsen

Stiftelsens styrelse

Stiftelsens styrande organ är styrelsen.

TYS ärenden sköts av en styrelse på tretton personer. Av styrelsens medlemmar väljer Åbo stad sju och TYS hyresgäster två (vid höstens hyresstämma). TYY väljer två medlemmar och övriga student- och elevkårer sammanlagt två medlemmar. Styrelsemedlemmarna väljs för tre år åt gången.

Föredragande

Risto Siilos TYS

Yttrande- och närvarorätt

Niko Aaltonen ordförande av referensgruppsforum
Tuula Kanervisto TYS
Anssi Aalto TYS
Pirjo Lipponen-Vaitomaa TYS

Styrelsen

Medlem Instans
Mari Lahti, ordförande Åbo stad
Janne Salakka, I vice ordförande Åbo stad
Petra Peltonen, II vice ordförande Studentkåren vid Åbo universitet (TYY)
Matti Ahrelma Åbo stad
Ciia Lehtonen Åbo stad
Miika Tiainen Åbo stad
Siiri Turunen Åbo stad
Nicke Wulff Åbo stad
Lauri Toivola Studentkåren vid Åbo universitet (TYY)
Jasmin Öberg Associerade svenskspr. studentkårer
Matias Sillanmäki Associerade finskspr. studentkårer
Ellinoora Virtamo Hyresgästkommittéernas
delegation

Ansök TYS-bostad redan idag!

Fyll i ansökningsblanketten