Skip to main content

Styrelse

Stiftelsens styrande organ är styrelsen

Stiftelsens styrelse

Av styrelsens medlem väljer Åbo stad sju, Åbo universitets studentkår två, Åbo Akademis Studentkår tillsammans med Studerandekåre Novium väljer en ledamot och Åbo yrkeshögskola studentkåren TUO väljer en medlem. Därutöver väljer styrelsen två (2) medlemmar bland de kandidater som nominerats av hyresgästkommitteerna enligt stiftelsens kooperativa modell. Styrelsemedlem väljs för tre år i taget. Styrelsens mandatperiod har börjat den 1 januari 2022.

Styrelsen

Medlem Vald instans
Mari Lahti, ordförande Åbo stad
Matti Vähä-Heikkilä, vice ordförande Åbo stad
Petra Peltonen, II vice ordförande Studentkåren vid Åbo universitet (TYY)
Alvar Euro Åbo stad
Yasith Hirimburegama Vald av styrelsen valde  bland de kandidater som nominerats av hyresgästkommitteerna enligt stiftelsens kooperativa modell
Jonna Motturi Åbo stad
Matias Sillanmäki Associerade finskspr. studentkårer
Miikka Tiainen Åbo stad
Lauri Toivola Studentkåren vid Åbo universitet (TYY)
Mervi Uusitalo-Heikkinen Åbo stad
Ellinoora Virtamo Vald av styrelsen valde  bland de kandidater som nominerats av hyresgästkommitteerna enligt stiftelsens kooperativa modell
Nicke Wulff Åbo stad
Veera Gustafsson Associerade svenskspr. studentkårer

Ansök TYS-bostad redan idag!

Fyll i ansökningsblanketten