Hyresgästverksamhet

Genom hyresgästverksamheten kan du påverka frågor som rör ditt egna boende

Hyresgästkommittéer

Hyresgästdemokrati innebär att hyresgästerna deltar i husets förvaltning.  Hyresgästdemokratin ger hyresgästerna möjligheten att få information om husets ekonomi, skick och underhåll.  Hyresgästdemokratin erbjuder hyresgästerna möjligheten att påverka och besluta i frågor som berör det egna boendet.

Bekanta dig med modellen för hyresgästverksamhet:

Modell för hyresgästverksamhet

En hyresstämma hålls i varje bostadsobjekt minst en gång under varje kalenderår.  Hyresstämman sammankallas av hyresgästkommittén eller, om det inte finns någon kommitté, av TYS. Vid hyresstämman väljs en hyresgästkommitté, som fungerar som objektens hyresgästers representant gentemot TYS. Hyresgästkommittén beslutar självständigt, i enlighet med anvisningarna, om användningen av den årliga verksamhetsbudget den har tilldelats, och organiserar verksamhet i enlighet med objektets hyresgästers intressen.

Kontakta oss

Studentbyn väst

Joukkila.net

Studentbyn öst

E-postBlogiFacebook

Aitiopaikka

E-postFacebook
KotivaloIkituuriNummenrantaAuringonnousu

De flesta bostadsobjekten har också sin egen sida/grupp på Facebook (hittas genom att söka med objektets namn i sökrutan)!

Klubbrum

Våra objekt inkluderar samlingsutrymmen ämnade för hyresgästernas gemensamma aktiviteter. På vissa objekt bokas klubbrummet genom hyresgästkommittén, på andra genom TYSBooking.

Klubbrum och hur man bokar dem

Ansök TYS-bostad redan idag!

Fyll i ansökningsblanketten