Skip to main content

Bostadserbjudande

Väntande av bostadserbjudanden kräver lite tålamod, men det är värt det!

Om framskridandet av ansökan

TYS behandlar ansökan när ansökan innehåller all nödvändig information och bilagor. Ansökan är giltig i sex månader. När ansökans giltighetstid börjar löpa ut får du en påminnelse om detta och kan förnya ansökan med hjälp av dina inloggningskoder.

När ett bostadsbjudande lämnas till ansökan får den sökande ett meddelande om erbjudandet via e-post och erbjudandet syns på de hyresgästsidor.

Bostadansökans väntetid

Bostadssituationen fluktuerar hela tiden i och med att nya ansökningar kommer in, erbjudanden godkänns och ansökningar annulleras. Med en ansökan kan man dessutom ansöka till flera bostadsobjekt, alltså ändrar en förändring i en ansökan kan förändra situationen på flera bostadsobjekt. Ansökningar har inga köplatser då situationen lever i realtid hela tiden.

Väntetiden beror på vilken bostadsobjekt och vilken typ av lbostad du har ansökt om. Genomsnittliga och vägledande väntetider för olika objekt och lägenhetstyper hittar du i informationen för varje bostadsobjekt i bostadssökningen.

Tips för personer som väntar på bostadserbjudanden

  • Förnya din ansökan var sjätte månad, så den inte löper ut
  • Under ansökningsperioden kan du på sidorna för hyresgäster med hjälp av dina egna koder lägga till, ta bort och ändra sökobjekt enligt dina önskemål
  • Kom ihåg att ta bort din ansökan om ditt bostadsbehov ändras så att du inte längre har behov av en bostad

Valet av hyresgäster

Staten stöder byggandet av TYS studentbostäder. Valet av hyresgäster regleras av de instruktioner som Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) har och TYS regler.

I valet av hyresgäster följs diskrimineringslagen och ingen diskrimineras på basen av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Valet av hyresgäster baseras på en bedömning av hur brådskande den lägenhetssökandes behov av bostad är. I valet av hyresgäster följs en jämförelse av inkomster och förmögenhet, var de ansökanden som har små inkomster prioriteras. Prioriteten för sökande i en liknande situation bestäms av ansökningsdatumet. I augusti och september prioriteras de nya studerandena som flyttar till Åbo från andra orter.

Att redigera ansökan ändrar inte det ursprungliga ansökningsdatumet.

Du kan läsa mer om urvalsprocessen för hyresgäster i Studenbystiftelsen i Åbo från den här länken

Ansök TYS-bostad redan idag!

Fyll i ansökningsblanketten