Skip to main content

Tietosuoja

TYS kiinnittää erityistä huomiota asiakkaan yksityisyyden ja henkilötietojen suojaukseen, ja noudattaa hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Henkilötietojen käyttö

Turun Ylioppilaskyläsäätiön harjoittama asuntovuokraustoiminta edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen, työsuhteen tai yhteistyösuhteen syntymistä ja ylläpitämistä varten. Henkilötietoja käytetään esimerkiksi asiakassuhteen hoitoon, asiakastyytyväisyyskyselyihin, viestintään, asuntojen kunnossapitotehtäviin sekä asuntojen markkinointiin. Kiinnitämme erityistä huomiota rekisteröidyn yksityisyyden ja henkilötietojen suojaukseen ja noudatamme hyvää tietojenkäsittelytapaa sekä kulloinkin voimassa olevia tietosuojasäännöksiä ja -ohjeita.

Henkilötietoja keräämme pääasiassa rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä mm. Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä sekä Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä.

Voimme lisäksi kerätä www-sivustoillamme käyttäjien päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten www-analytiikan, avulla. Lue lisää evästeiden käytöstä.

Kerättyjä tietoja emme pääsääntöisesti luovuta TYS:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa tai siirtää kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisille, TYS:n puolesta perintää suorittaville sopimuskumppaneille sekä yhteistyökumppaneille asumiseen liittyvien palveluiden (esimerkiksi huolto- ja korjaustyöt) toteuttamiseksi.

Tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjältä (TYS) vahvistus siitä, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja rekistereissämme. Sinulla on myös oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja sinusta ylläpidetään, sekä pyytää poistamaan tai korjaamaan tallennettuja henkilötietoja. Poistopyyntö toteutetaan silloin, jos se lainmukaisten säilytysaikojen ja muiden velvoitteiden puitteissa on mahdollista.

Pyyntöjen toteuttamiseksi sinun tulee todistaa henkilöllisyytesi. Kirjallinen pyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle (yhteystiedot alla). Pyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti TYS:n asukastoimistossa.

Turun Ylioppilaskyläsäätiö
Tietosuojavastaava
Tarkastus- ja kieltopyynnöt
Inspehtorinkatu 12A
20540 Turku

Tai sähköpostitse: tietosuoja@tys.fi.

Oheisista tietosuojaselosteista voit lukea tarkemmin henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista.

Ajankohtaista tietoa tietosuojasta löydät osoitteesta www.tietosuoja.fi

Hae TYS-asuntoa jo tänään!

Täytä hakulomake