Skip to main content

RESPONSE

TYS on mukana Euroopan komission Horisontti 2020 -puiteohjelman rahoittamaa RESPONSE-hankkeessa

Tietoa hankkeesta

TYS on mukana Euroopan komission Horisontti 2020 -puiteohjelman rahoittamaa RESPONSE-hankkeessa, jossa rakennetaan suunnitelmaa kohti ilmastoystävällistä ja kestävää kaupunkia kehittämällä älykkäitä ja hiilineutraaleja energiantuotannon, talotekniikan ja liikkumisen ratkaisuja. Turusta hankkeessa mukana ovat Turun kaupunki, Turun Ylioppilaskyläsäätiö, Turku Energia, Turku City Data ja Turun ammattikorkeakoulu.

Hankkeen pilottikohteita ovat niin sanotut majakkakaupungit Dijon (Ranska) ja Turku, joissa kehitetään energiapositiivisia asuinalueita. Muita yhteistyökaupunkeja ovat Bryssel (Belgia), Zaragoza (Espanja), Botosan (Romania), Ptolemaida (Kreikka), Gabrovo (Bulgaria) ja Severodonetsk (Ukraina).

Hankkeessa Turun Ylioppilaskylän alueella toteutetaan asuntokohteisiin ja asuntoihin integroituja energiapositiivista ratkaisuja, joiden tavoitteena on tehdä Ylioppilaskylän alueesta energiapositiivinen kaupunginosa tuottamalla 120–130% alueen energiantarpeesta ilmastoystävällisesti.

Pähkinänkuoressa energiapositiivisella asuinalueella tarkoitetaan aluetta, joka tuottaa vuositasolla enemmän energiaa kuin se kuluttaa. RESPONSE-hankkeen yleisenä tavoitteena on luoda joustavia ja turvallisia kaupunkeja ja samalla parantaa elämänlaatua sekä vähentää ilmastonmuutoksen vaikutuksia.

Järjestimme Ylioppilaskylän asukkaille hankkeesta kaksi virtuaalista infotilaisuutta joulukuusa, joissa kerroimme lisää Ylioppilaskylän alueella ja asunnoissa toteutettavista ratkaisuista sekä asukkaiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Alla voit tutustua infojen kalvoihin:

RESPONSE INFO (pdf)

Tiedottaminen ja yhteystiedot

TYS tiedottaa sähköpostitse niiden talojen ja asuntojen asukkaita, joissa projektin puitteissa tehdään toimenpiteitä.

Lisäksi kaikista haittaa aiheuttavista työvaiheista sekä mm. melua aiheuttavista töistä, vesi tai sähkökatkoista, muutoksista kulkureitteihin sekä pitkään kestävistä poikkeamista normaaliin työaikaan tiedotetaan erikseen sähköpostitse.

Yhteydenotot hankkeesta Turun Ylioppilaskyläsäätiöön sähköpostilla office@tys.fi tai puhelimitse 02 275 0200.

Ajankohtaista

Tutustu RESPONSE-mentoreihin

Lähde mukaan tekemään energiapositiivista kaupunginosaa!

Energiapositiivisen kaupunginosan luominen tarvitsee aktiivisuutta myös asukkailta, jotka ovat oman asuinympäristönsä parhaita asiantuntijoita. Tärkeässä roolissa tulevat olemaan Yo-kylän asukastoimikunnat sekä vertaistoiminta, jossa aktiiviset asukkaat eli mentorit tulevat muun muassa lisäämään tietoisuutta energia-asioista alueella, välittämään asukkaiden ideoita ja innostamaan heitä mukaan vaikuttamaan energiapositiivisen Yo-kylän luomiseen. Asukkaiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä hankkeessa vastaa Turun ammattikorkeakoulu.

Miten mukaan?

Mentoritoiminta

Hankkeessa koulutetaan mentoreita, jotka perehtyvät aiheeseen, keräävät asukkaiden näkemyksiä sekä suunnittelevat ja luovat uutta toimintaa Yo-kylään.

Tapahtumien suunnittelu

Hankkeen aikana järjestetään yhdessä asukkaiden kanssa ideoituja tapahtumia, joissa jaetaan tietoa ja etsitään yhdessä ratkaisuja.

Hackathonit

Hackathoneissa sekä asukkaat että start-upit pääsevät ideoimaan ja esittämään ratkaisuehdotuksiaan. Parhaat palkitaan!

Oma idea?

Keksitkö muita tapoja, joilla energiakestävää ja ympäristöystävällistä asumista voidaan edistää Yo-kylässä?

Kerro meille ideastasi!

Kerromme mielellämme lisää siitä, miten eri tavoin voit asukkaana osallistua hankkeeseen:

Ritva Salminiitty
+358 50 5985 245
ritva.salminiitty@turkuamk.fi

Heidi Heikkilä
+358 40 355 0135
heidi.heikkila@turkuamk.fi

Tämä projekti on saanut rahoitusta Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta hankerahoituksen nro 957751 nojalla. Verkkosivuston sisältö heijastaa sivuston ylläpitäjän näkemyksiä ja on hänen vastuullaan; sisältö ei heijasta Euroopan komission ja/tai Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston (INEA) näkemyksiä. Euroopan komissio tai toimeenpanovirasto eivät ole vastuussa sivun sisällön käytöstä.

Hae TYS-asuntoa jo tänään!

Täytä hakulomake