Skip to main content

Asuntotarjous

Asuntotarjouksen odottaminen vaatii hieman kärsivällisyyttä, mutta on sen arvoista!

Hakemuksen eteneminen

TYS käsittelee hakemuksen, kun hakemuksessa on kaikki tarvittavat tiedot ja liitteet. Hakemus on voimassa kuusi kuukautta. Kun hakemuksen vanhenemispäivä lähestyy, sinulle tulee muistutusviestiä asiasta ja pystyt uusimaan sen tunnuksillasi.

Kun hakemukselle tehdään asuntotarjous, hakija saa ilmoituksen tarjouksesta sähköpostitse ja tarjous näkyy asukassivuilla.

Asuntotarjouksen odotusaika

Asuntotilanne elää koko ajan uusien hakemusten saapumisen, tarjousten hyväksymisten ja hakemusten peruuntumisen mukaan. Yhdellä hakemuksella voi hakea useampaan asuntokohteeseen, joten muutos yhdessä hakemuksessa voi muuttaa tilannetta useammassa kohteessa. Hakemuksilla ei ole jonosijoituksia tilanteen eläessä reaaliajassa koko ajan.

Odotusaika riippuu, mistä kohteesta ja minkälaista asuntoa olet hakenut. Eri kohteiden sekä asuntotyyppien keskimääräiset ja suuntaa-antavat odotusajat löydät kohdehausta jokaisen kohteen tiedoista.

Vinkit asuntotarjousta odottaville

  • Uusi hakemuksesi kuuden kuukauden välein, jotta se ei vanhene
  • Hakuaikana voit lisätä, poistaa ja vaihtaa hakukohteita mieltymystesi mukaan omilla tunnuksilla Asukassivuilla
  • Mikäli asunnontarpeesi muuttuu, etkä enää tarvitse asuntoa, poistathan hakemuksesi

Asukasvalinta

Valtio tukee TYS:n opiskelija-​asuntojen rakentamista. TYS:n asukasvalintaa säätelevät valtion asumisen rahoitus-​ ja kehittämiskeskus ARA:n ohjeistukset ja TYS:n säännöt.

Asukasvalinnassa noudatetaan yhdenvertaisuuslakia ja ketään ei syrjitä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Asukasvalinta perustuu asunnon hakijan asuntotarpeen kiireellisyyden arviointiin. Asukasvalinnan yhteydessä noudatetaan tulo- ja varallisuusvertailua, jolloin etusijalla ovat pienituloiset hakijat. Samankaltaisessa tilanteessa olevien hakijoiden etusijan määrittää hakemuksen jättöpäivämäärä. Elo- ja syyskuussa etusijalla ovat ulkopaikkakunnalta Turkuun muuttavat uudet opiskelijat.

Hakemuksen muokkaaminen ei muuta hakemuksen alkuperäistä jättöpäivämäärää.

Tästä linkistä voit tutustua tarkemmin asukasvalintaprosessiin Turun Ylioppilaskyläsäätiössä

Hae TYS-asuntoa jo tänään!

Täytä hakulomake