Maksut

TYS:n asunnon vuokraan sisältyy sähkö, internet, neljä saunavuoroa kuukaudessa sekä lähes kaikissa asuntokohteissa vesi

Vuokran maksu

Vuokran eräpäivä on joka kuun 6. päivänä. Asukkaille lähetetään koko vuoden vuokralaskut sähköpostitse sopimuksen alussa. Käytä maksaessasi oikeaa viitenumeroa! Vuokralaskusi löydät aina myös asukassivuilta.

Vuokran eräpäivää ei voi siirtää, eikä vuokran maksusta tehdä TYS:n kanssa maksusuunnitelmia. Jos vuokranmaksu viivästyy, asukkaalta peritään kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko ja perimiskulut.  Maksamattomat vuokrat siirtyvät lakiasiaintoimiston perittäväksi. Rästiin jääneet vuokrat voivat johtaa irtisanomiseen ja merkintään luottotietorekisterissä.  Perintään siirretyistä vuokranmaksuista ei voi neuvotella enää TYS:n kanssa sen jälkeen, kun TYS on siirtänyt perintätoimet lakiasiaintoimistolle, vaan neuvottelut maksusuunnitelmasta tulee tehdä perintää hoitavan tahon kanssa. Perheasunnon vuokrasta vastaavat puolisot yhteisvastuullisesti siinäkin tapauksessa, että toinen muuttaa asunnosta pois irtisanomista tekemättä.

Muut maksut

Kaikista uusista vuokrasopimuksista veloitetaan sopimuskorvaus 60 euroa. Sopimuskorvaus laskutetaan erillislaskulla.

Vuokran lisäksi sinulle saattaa tulla kertaluonteisia erillislaskuja liittyen esim. kadonneisiin avaimiin. Nämä laskut tulevat sähköpostiisi.

Kalustemaksu peritään asukkailta, joiden asunnot on vuokrattu kalustettuna. Kalustemaksu näkyy eriteltynä jokaisessa vuokralaskussa.

Lisäksi kuukausittaisen vuokralaskun yhteydessä saattaa olla maksuja valitsemiisi jatkuviin lisäpalveluihin liittyen esim. autopaikkomaksu. Tämä näkyy laskussa eriteltynä.

E-lasku

Mikäli haluat saada vuokralaskusi e-laskuna verkkopankkiin, tee e-laskupalvelusopimus oman nettipankkisi kautta. Kun sopimus on tehty, pankki lähettää tiedon TYS:lle.

Huomaathan, että TYS muodostaa e-laskuaineistot pankille jo edellisen kuun puolella, joten saattaa olla ettei e-laskusopimuksen teon jälkeen seuraava vuokralasku ehdi vielä mukaan e-laskutukseen.  Palvelun lopettamisesta tulee ilmoittaa TYS:lle. Pankki ei lähetä erikseen ilmoitusta palvelun lopettamisesta ja lasku lähtee siis edelleen sopimuksen päättymisestä huolimatta suoraan pankkiin.

Sähkö, vesi, internet ja saunavuorot

Sähkö, vesi, internet ja neljä saunavuoroa kuukaudessa ovat ilmaisia kaikissa vuokrasopimuksissa muutamia poikkeuksia lukuunottamatta.

Kuunsillan peruskorjatuissa asunnoissa vesi ei sisälly vuokraan vaan se laskutetaan 1.8.2021 alkaen erikseen kulutuksen mukaan. Kohteen peruskorjaamattomissa asunnoissa vettä ei laskuteta kulutusperusteisesti, vaan se sisältyy vuokraan.

Kuikkulankadun asuntokohteessa käyttömaksut (lämmitysöljy, vesi ja internet) eivät sisälly vuokraan ja vuokralainen vastaa myös kohteen muista huolto-ja ylläpitokuluista.

TYS pidättää vuokrasopimuksen ehtojen mukaisen oikeuden määritellä vuokra siten, että sähkö-ja vesimaksut voivat määräytyä kulutuksen mukaan.

Toimistokorvaukset

Sopimuskorvaus
(1.1. 2020-> alkavat uudet sopimukset)
60 €
Sopimuksen perumismaksu60 €
Irtisanomisen perusmismaksu60 €
Ylimääräinen tarkastuskäynti35 €

Korvausvastuuhinnasto

Huoneenvuokralain mukaisesti vuokralaisen velvollisuus on hoitaa huoneistoa huolellisesti. Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle vahingon, jonka vuokralainen tahallisesti taikka laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudella aiheuttaa huoneistolle. Tämän velvollisuuden laiminlyönnin johdosta syntyneet vahingot TYS veloittaa tämän korvausvastuuhinnaston mukaisesti. Asukkaan vastuulla on myös tutustua TYS:n ohjeisiin, tietämättömyys ei poista korvausvelvollisuutta.

Korvausvastuuhinnasto

Asumistasi koskevat asiat hoidat helposti asukassivuilla!

Asukassivuille