Skip to main content

Strategia

TYS on kuunteleva ja rohkea, osaava ja turvallinen opiskelijan hyvinvointia edistävä yhteisö, joka on opiskelijan ensimmäinen valinta asunnon- ja palveluntarjoajakseen

Strategia

Strategiaprosessin tavoitteena oli vuorovaikutteisen työskentelyn kautta luoda TYS:lle uusi strategia, joka ohjaa toiminnan suunnittelua tulevina vuosina.

Säätiön hallitus hyväksyi strategian 8.12.2016 ja sen päivityksen 20.10.2020

Turun Ylioppilaskyläsäätiön strategia

Strategian tavoitetila 2030 ja keinoja sen saavuttamiseksi

TYS tarjoaa opiskelija-asunnon 25 %:lle opiskelijoista Turussa yli strategiakauden ulottuvalla ajanjaksolla.

 • Säätiö panostaa Ylioppilaskylän itäpuolen kehittämiseen strategiakauden aikana samalla valmistautuen uudistuotannon lisäämiseen yli strategiakauden ulottuvalla aikavälillä.

Taloudellinen vakaus

 • Asuntojen vuokrataso on 15–20 % alle markkinavuokrien ottaen huomioon, että vertailussa on mukana myös sähkö, vesi ja internetyhteys.
 • Säätiön taloussuunnitelma on tasapainoinen.

TYS:n uustuotannon painopiste on kampusalueella, jonka osa Ylioppilaskylä on. Samalla TYS seuraa aktiivisesti kampusalueiden kehittymistä ja tarvittaessa suuntaa uudistuotantoa uusien kampusten läheisyyteen.

TYS on edelläkävijä ympäristö- ja ilmastoystävällisessä rakentamisessa ja kunnossapidossa.

 • Luodaan askelmerkit hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2029 mennessä.
 • TYS:n tavoitteena on strategiakauden aikana asukkaat osallistaen ottaa käyttöön sähkön ja veden asuntokohtainen kulutusmittaus kohteissa, joissa se on mahdollista.

TYS:llä on vahva asema johtavana opiskelija-asumisen ja -palvelun tarjoajana Turussa

 • Kiinteistökannasta huolehtiminen rakentamalla, korjaamalla ja tarvittaessa myös luopumalla. TYS seuraa jatkuvasti muutoksia markkinoilla ja asuntokysynnässä sekä ylläpitää kiinteistöjen salkutusta ja perusparannusstrategiaa.
 • Kehitetään uusia digitaalisia palveluja ja toimintatapoja, jotka sujuvoittavat säätiön palvelua ja lisäävät asumisviihtyisyyttä. Aktiivinen tulevaisuuden tarpeiden selvittäminen ja uusien palveluiden kokeileminen

Aktiivinen kumppanuuksien rakentaminen

Tiedolla johtaminen ja osaamisen kehittäminen

 • Jatkuva osaamistarpeiden tunnistaminen
 • Tiedon hankkiminen asukkaiden tarpeista
 • Säätiö mittaa ja arvioi toimintaansa

Säätiö on haluttu työpaikka

 • Osallistava ja kehittävä työyhteisö

Hae TYS-asuntoa jo tänään!

Täytä hakulomake