Strategia

TYS:n asuntojen vuokrataso on 15–20 % alle markkinavuokrien

Strategia 2017-2022

Strategiaprosessin tavoitteena oli vuorovaikutteisen työskentelyn kautta luoda TYS:lle uusi strategia, joka ohjaa toiminnan suunnittelua tulevina vuosina.
Strategiatyö aloitettiin maaliskuussa 2016 ja se valmistui marraskuussa 2016. Säätiön hallitus hyväksyi strategian 8.12.2016 ja sen päivityksen 17.9.2019.

Turun Ylioppilaskyläsäätiön strategia

Strategian tavoitteet

  • TYS tarjoaa opiskelija-asunnon 25 %:Ile opiskelijoista Turussa. Tämä merkitsee sitä, että uustuotantoa lisätään siten, että 10 000 asuntopaikan tavoite voidaan saavuttaa pitkällä aikavälillä.
  • Samaan aikaan, kun uustuotantoa lisätään, on valmius myös luopua sellaisista opiskelija-asuntokohteista, jotka ovat vähemmän kysyttyjä sijaintinsa tai asuntojakaumansa vuoksi ja joissa ei enää kannata toteuttaa raskaita perusparannuksia.
  • Digitalisaatio merkitsee uusia sähköisiä palveluja ja toimintatapoja, jotka sujuvoittavat säätiön palvelua ja lisäävät asumisviihtyisyyttä.
  • Ylioppilaskylä on kiinteä osa uutta kampusaluetta.
  • TYS on edelläkävijä ympäristöystävällisessä rakentamisessa.
  • Vastavuoroisuus ja tasapuolisuus sidosryhmien kanssa kumppanuudessa.

Hae TYS-asuntoa jo tänään!

Täytä hakulomake