Skip to main content

Parkeringsplatser

Bostadsobjektens parkeringsplatser har separata med elstolpe försedda platser som man kan hyra, eller platser utan elstolpe, som fritt kan användas.

Hyrning av parkeringsplatser

Bostadsobjektens parkeringsplatser har separata med elstolpe försedda platser som man kan hyra, eller platser utan elstolpe, som fritt kan användas. Endast hyresgäster som har hyrt en plats med elstolpe får parkera på dem. Parkeringsplatsens pris är 9 €/mån (från och med den 1 januari 2023 15 €/mån), priset på parkeringsplatsen i Tavasts bostadsobjekt är 25 € /mån (från och med den 1 januari 2023 30 €/mån).

Parkeringsplatserna för Aitiopaikka, Ikituuri, Nummisstranden, Tyyssija och Studentbyn bokas via eParking-systemet. I dessa objekt krävs giltig eParking-parkeringsrätt även för de platser som hyresgäster kan använda utan extra kostnad. Med undantag för Studentby östens kalla platserna, som inte kräver ett parkeringstillstånd. Övriga objekts parkeringsplatser bokas via TYS Booking, till vilken du kan logga in via hyresgästens sidor. Inga parkeringsplatser finns att boka genom TYS för , Auranhelmi, Henrikki och Iltakajo.

För frågor relaterade till eParking-bokningar kan du kontakta eParkings kundtjänst på telefon +358 34 108 9272 (vardagar kl. 8.00-16.00) eller mejla info@eparking.fi.

Att notera gällande hyrning av parkeringsplatser

  • Bokning är möjlig från det datum avtalet träder i kraft och bokningssystemet öppnas på hyresgästens sidor. Även parkeringsrätten som anhålles via eParking kan aktiveras först efter att ditt hyresavtal har trätt i kraft.
  • När du säger upp ditt hyresavtal sägs även din parkeringsplats upp. Även parkeringsrätten beviljad via eParking upphör när hyresavtalet löper ut.
    Observera detta även vid flytt från en lägenhet till en annan inom området i fråga.
  • Det finns inga bokningsbara parkeringsplatser vid Henrik och Studenthusen. Parkering vid Studenthusen förutsätter via eParking anhållen parkeringsrätt.
  • Elstolparna vid Iltakajo hyrs ut av Akseli Kiinteistöpalvelut Oy.
  • Auranhelmis hyresgäster kan skicka förfrågan om inomhusparkering i Kiinteistö Oy Turun Kaakelinnas parkeringshus.
  • Parkering på Aitiopaikkas, Ikituuris, Nummisstrandens, Tyyssijas och Studentbyn Östs fria, för TYS hyresgäster reserverade platser, förutsätter via eParking anhållen parkeringsrätt.

Användning av en elstolpe

Elstolparna fungerar antingen med timer eller automatiskt enligt utomhustemperaturen. Det är strängt förbjudet att använda  inomhusvärmare och ladda elbilar från elstolpar.

Användning av en elstolpe

Observera att de fritt tillgängliga platserna är reserverade för fordon som är i kontinuerlig användning. Bilar som har avlägsnats från registret orh släpvagnar får inte förvaras på avgiftsfria parkeringsplatser. Se till att din bil under vintern inte står i vägen för snöröjning.

Villkor för hyra av parkeringsplatsInstruktioner för en parkeringsrätt på eParking

Ansök TYS-bostad redan idag!

Fyll i ansökningsblanketten