Skip to main content

Förråd

Du har tillgång till gemensamma och bostadsspecifika förråd.

Gemensamma förråd

Objekten har gemensamma förråd för sportutrustning, barnvagnar och cyklar. Du finner förråden på en karta över området på hyresgästens sidor. Under vintersäsongen är det bra att förvara cyklarna inne i cykelskjulen ur vägen för snöröjningen. Observera att cyklar inte tillåts förvaras på våningsplan eller i trappuppgångar.

Bostadsspecifika förråd

Nästan alla våra objekt har bostadsspecifika eller individuellt bokningsbara förråd. Mer detaljerad information om ditt egna objekts förråd, lås och lägen finns på hyresgästens sidor.

Förråd i Studenthus C kostar 10 € (från och med den 1 januari 2023 15€) (engångssumma, förrådets storlek motsvarar ett omklädningsbås), och debiteras separat. Användningsavgiften för Studentbyns förråd är 5 euro/mån (från och med den 1 januari 2023 8€/mån) .

Villkor för reservering av förrådbås

Att notera gällande förråd

  • Föremål som medför brandrisk, såsom mopeder, bilbatterier eller bränsle får inte förvaras i förråden.
  • Det är förbjudet att förvara lösegendom i de gemensamma utrymmena, i korridorer eller i andra förråd. TYS avlägsnar föremål som lämnats i korridorerna och levererar dem till återvinning.
  • TYS ansvarar inte för föremål som har lämnats på platser där de inte hör hemma.

Ansök TYS-bostad redan idag!

Fyll i ansökningsblanketten