Villkor för hyra av parkeringsplats

 1. Hyrestid och uppsägningstid
  Hyresavtalet är i kraft tills vidare och uppsägningstiden är en kalendermånad. Uppsägningstiden räknas framåt från uppsägningsmånadens sista dag. Då hyresavtalet tar slut sägs också parkeringsplatsen upp automatiskt. Från hyresvärdens sida görs uppsägningen med en separat anmälan.
 2. Hyra
  För parkeringsplatsen uppbärs en månatlig hyra enligt vid tidpunkten gällande prislista. Hyran för parkeringsplatsen debiteras alltid per hel månad.
 3. Meddelande om ändringar i hyran och bruksavgifterna
  Hyresgästen meddelas skriftligen om ändringar i totala hyran och bruksavgifterna för bostadsområdes lägenhet eller del av lägenhet två månader innan hyresjusteringen träder i kraft. Hyrorna justeras varje år vid början av kalenderåret.
 4. Betalning av avgifter
  Parkeringsplatsens månadsavgift uppbärs i samband med hyran. Den första avgiften uppbärs i samband med följande hyra. Ifall parkeringsplatsreserveringen görs efter att hyresräkningen för följande månad redan har skickats åt invånarna, läggs två fakturor för parkeringsplats till den därpå följande hyresräkningen.
 5. Uppsägning av hyresavtalet
  Parkeringsplatsen sägs upp via TYS Booking-systemet genom att annullera parkeringsplatsreserveringen. Invånaren får per e-post ett bekräftelsemeddelande om en lyckad annullering.
 6. Nyckel
  Åt hyresgästen överlämnas en nyckel till motorvärmaruttag. Hyresgästen förbinder sig att returnera nyckeln till motorvärmaruttaget omedelbart efter att hyresavtalet tagit slut, senast följande vardag efter att avtalet tagit slut. För oreturnerad eller försvunnen nyckel faktureras en avgift enligt vid tidpunkten gällande prislista för ersättningsansvar.
 7. Annat
  Vintertid är snöröjningen på parkeringsplatsen i första hand på parkeringsplatsinnehavarens ansvar. Det är absolut förbjudet att använda bilens kupévärmare på parkeringsområdena. Motorvärmarnas värmekabel ska alltid på grund av säkerhetsskäl tas loss från uttaget och uttagsdosan bör vara låst. Servicemännen avlägsnar kablar som hänger löst i stolparna. Stolparna fungerar antingen med pulsström eller med timer. Det är förbjudet att använda en egen timer.