Skip to main content

Villkor för hyra av parkeringsplats

 1. Hyrestid och uppsägningstid
  Hyresavtalet är i kraft tills vidare och uppsägningstiden är en kalendermånad. Uppsägningstiden räknas framåt från uppsägningsmånadens sista dag. Då hyresavtalet tar slut sägs också parkeringsplatsen upp automatiskt. Från hyresvärdens sida görs uppsägningen med en separat anmälan.
 2. Hyra
  För parkeringsplatsen uppbärs en månatlig hyra enligt vid tidpunkten gällande prislista. Hyran för parkeringsplatsen debiteras alltid per hel månad.
 3. Meddelande om ändringar i hyran och bruksavgifterna
  Hyresgästen meddelas skriftligen om ändringar i totala hyran och bruksavgifterna för bostadsområdes lägenhet eller del av lägenhet två månader innan hyresjusteringen träder i kraft. Hyrorna justeras varje år vid början av kalenderåret.
 4. Betalning av avgifter
  Hyran av parkeringsplats faktureras separat av eParking.
 5. Uppsägning av hyresavtalet
  Parkeringsplatsen sägs upp via eParking-systemet genom att annullera parkeringsplatsreserveringen. Invånaren får per e-post ett bekräftelsemeddelande om en lyckad annullering.
 6. Använding av en elstolpe
  Det är absolut förbjudet att använda bilens inomhusvärmare och ladda ebilar från elstolpar. Motorvärmarnas värmekabel ska alltid på grund av säkerhetsskäl tas loss från uttaget och uttagsdosan bör vara låst. Servicemännen avlägsnar kablar som hänger löst i stolparna. Stolparna fungerar antingen med pulsström eller med timer. Det är förbjudet att använda en egen timer.
 7. Annat
  Vinterunderhållet på parkeringsplatsen i första hand på parkeringsplatsinnehavarens ansvar. Återuthyrning av parkeringsplatsen är förbjudet.