Skip to main content
Nyheter

Studentbystiftelsens chatbot Toivo har fått en engelskspråkig kollega – chatbotten Hope har inlett sitt arbete på webbsajten

Studentbystiftelsen i Åbo tog för ungefär ett år sedan i bruk den finskspråkiga chatbotten Toivo på sin webbsajt. Nu har Toivo på webbsajten fått sällskap av den engelskspråkiga chatbotten Hope.

TYS har redan i flera år på sin webbsajt använt sig av live chatt, där kundrådgivare besvarar klienternas frågor under kansliets öppettider. Nu utökas servicen med Hope som i webbsajtens engelskspråkiga chatt dejourerar för att hjälpa klienter med frågor relaterade till bostadssökning och boende. Hope och Toivo kan vid behov också styra klienten till direktkontakt med en kundrådgivare.

Liksom Toivo betjänar Hope på webbsajten under sådana tider då ingen kundrådgivare finns på plats för att svara i live chatten. Hope svarar i synnerhet mot internationella sökandes behov. Årligen ansöker över två tusen internationella examens- och utbytesstudenter om bostad hos TYS.

Hope lär sig kontinuerligt nya saker. Ju mer Hope får samtala med klienter, desto bättre kan den svara på frågor. På basis av genomförda samtal utbildas den nämligen till att bättre och bättre svara på klienternas frågor.

Ett samtal med Hope kan inledas i chatten på www.tys.fi/en.