Skip to main content
Nyheter

Förändringar i TYS´s tjänster från och med juni 2020

By 7.5.2020maj 28th, 2020Ingen kommentar

Den 4 maj 2020 har den finska regeringen beslutat riktlinjer om en handlingsplan för en hybridstrategi för hanteringen av coronakrisen och för att gradvis avveckla de restriktioner som införts på grund av coronaviruset. Den första juni kommer TYS på grundval av riktlinjerna göra ändringar i en del av begränsningar gjorts till tjänster på grund av exceptionella omständigheter orsakade av coronavirus.

TYS tar coronaviruset och dess spridning på allvar och vi vill fortfarande skydda våra kunder, våra anställda och våra partners.  Vi övervakar situationen och följer den finska regeringen och andra myndigheternas anvisningar. Nedan hittar du mer information av våra tjänster från och med den 1.6.2020.

Kundservice

Från och med juni 2020 kommer vår bostadsbyrå fortfarande betjäna dom som hämtar sina nycklar. Vi betjänar också angående andra frågor som rör boende (tex. underskrift av hyreskontrakten) vardagar från kl. 11.00 till 15.00. Du måste dock informera office@tys.fi i förhand. Berätta i ditt meddelande dagen och klockslaget när du vill besöka bostadsbyrån. Vänta på att du får ett bekräftelsemeddelande.

Det rekommenderas fortsättningsvis att hantera frågor som rör boende främst via våra elektroniska tjänster på hyresgästsidor, via e-post office@tys.fi, eller genom att ringa 02 275 0200 under byråns öppettider.

Bastu, klubbrum, tvättstugor och gemensamma kök

TYS öppnar några av bastur i alla sina bostadsprojekt för användning av hyresgäster från och med juni. Gemensamma bastuturer är inte öppna för hyresgäster. Vid användning av bastur, duschrum och omklädningsrum bör särskild uppmärksamhet ägnas åt god handhygien. Hyresgästerna bör notera att bastun, duschrum och omklädningsrum inte städas mellan bastuskift, utan städas en gång om dagen och endast på vardagar mellan tisdag-fredag. Tvättmedel och engångshanddukar/ papper har tillhandahållits för omklädningsrum, med vilka hyresgäster kan torka av ytorna på bastun.

Bastuskift öppnas för hyresgäster att boka i TYSBooking den här veckan, dock senast 1.6. och de första bastun kommer att värmas upp den 2.6. Bastur och bastuuppvärmningstider är desamma som vanliga på sommartidstider. Observera att inte alla bostadobjektets bastur värms upp dagligen, men till exempel vissa av bastonerna värms bara upp på helger.

Klubbrum i bostadsobjekt öppnas också för hyresgäster den 1.6.2020. Användare av klubbrum måste uppfylla god handhygien och begränsningar av sammankomster ställts av regeringen. Tvättmedel och engångshanddukar/ papper har tillhandahållits för klubbrum, med vilken hyresgästen som har bokats klubbrummen måste torka av kontaktytorna vid bokningens slut.

Tvättstugor och gemensamma kök återstår för hyresgästernas användning, och god handhygien och särskild omsorg måste fortsätta iakttas när man använder utrymmer. Rengöring av gemensamma kök har intensifierats, men det är varje hyresgästens ansvar att ta hand om snyggheten i köket efter användning.

Underhållsarbete

Inga förändringar görs till underhållsarbeten från 1.6. För tillfället utförs endast det mest brådskande underhållsarbetet i bostäderna.

Om du lämnar en felanmälan, observera att arbetet kan röras till ett senare datum. Servicebolaget kommer att värdera hur brådskande anmälan är och passa med dig om de åtgärder som ska orsakas av meddelandet. Så se till att din kontaktinformation är uppdaterad så att servicebolaget kan kontakta dig. Om felet som kräver reparation inte är brådskande överväga om du kan rapportera felet senare.

Om du redan har lämnat in en felanmälan och det finns sjuka, utsatta eller karantän personen i bostaden avbryt felanmälan och gör en ny när det inte finns sjuka, utsatta eller karantän personen i bostaden.

 Granskning vid utflyttning

Vänligen kontakta office@tys.fi om du har sagt upp ditt hyreskontrakt, din bostad ännu inte har inspekterats och där finns sjuka, utsatta eller karantän personen i bostaden.

Utomhusidrottsläggningar

Utomhusidrottsläggningarna i närheten av TYS bostadobjektet kommer att förbli öppna i enlighet med Åbo stads riktlinjer. Motions banorna och träningsutrustningen, som utomhusgym, som finns i anslutning till TYS bostadsobjektet är fortfarande öppna för alla, så länge man kommer ihåg att hålla sig till säkerhetsavstånden och statsrådets riktlinjer gällande människors sammankomster. Det lönar sig att rengöra apparaterna innan användning och för säkerhets skull kan det vara bra att träna t.ex. med lämpliga handskar. För att minimera smittorisken är det också viktigt att inte alltför många personer tränar på samtidigt på ett och samma ställe.

Iaktta myndigheternas anvisningar för coronaviruset 

Var vänlig och iaktta myndigheternas anvisningar och bestämmelser angående förhindrande av smittandet av coronaviruset, ifall du misstänker att du har fått coronavirus, eller andra problem relaterade till coronavirus.

Mer information:

Instituten för hälsan och välfärds webbsidor
Åbo Universitetens centralsjukhus ÅUC´s webbsidor
Statsrådets webbsidor
En national telefonrådgivning om coronaviruset tfn. 0295 535 535
Åucs Akutens telefonrådgivning tfn. 02 313 8800 (öppet 24h)
Åbo Stads telefonrådgivningen om coronaviruset tfn. 02 266 2715 (öppen vardagar kl. 8-15).

Ändringar i bestämmelserna om avgiftsfri vård på grund av coronaviruset

Social- och hälsovårdsministeriet har preciserat sin tidigare tolkning av vård som getts avgiftsfritt i Finland på grund av coronaviruset. Enligt den nya tolkningen är vården avgiftsfri om du har hemkommun i Finland eller om du är turist. Också personer som har rätt till det intyg över rätt till vårdförmåner som beviljas av FPA får vård avgiftsfritt. För alla andra är vården avgiftsbelagd, på samma sätt som annan sjukvård. Den nya tolkningen gäller från och med 11.5.2020. Läs mer: https://www.kela.fi/web/sv/aktuellt-privatpersoner/-/asset_publisher/M6wYRe4QRiL1/content/andringar-i-bestammelserna-om-avgiftsfri-vard-pa-grund-av-coronaviruset