Skip to main content
Nyheter

Du som bor i Studentbyn: Ansök om att bli mentor för projekt RESPONSE!

By 12.1.2021februari 4th, 2021Ingen kommentar

Är du intresserad av miljö-, klimat- eller energifrågor? Eller kanske miljökommunikation, förespråkande arbete eller evenemangsplanering? Vill du delta i ett internationellt projekt och bidra till skapandet av en energipositiv stadsdel tillsammans med andra likasinnade Studentby-invånare?

Projekt RESPONSE, som nyligen lanserades i Åbo, letar efter tio mentorer från bland invånarna i Studentbyområdet (Aitiopaikka, Ikituuri, Nummenranta, Studentbyn väst eller Studentbyn öst). Mentorerna ska öka kunskapen om miljö- och energifrågor i Studentbyn och inspirera andra invånare att engagera sig. Mentorerna kan till exempel:

  • planera och skapa nya miljöaktiviteter till Studentbyn
  • planera och organisera små miljöevenemang i Studentbyn
  • kartlägga invånarnas åsikter, t.ex. genom att samla korta videor om hur miljö- och energifrågor finns i invånarnas dagliga liv samt följa diskussionen i sociala medier om dessa ämnen
  • ta fram invånarperspektivet i projektet vid behov
  • delta i mentornätverksaktiviteterna, t.ex. månatliga möten

Att vara en mentor beräknas ta ungefär tio timmar per månad, men våren 2021 när mentorerna införs till sin roll och mentorskapet inleds bör några extra timmar reserveras. Rollerna och arbetsbelastningen för enskilda mentorer kan justeras efter preferenser. Mentorerna kommer att införas i sin roll och tanken är att mentorerna ska stödja varandra. Så ingen förväntas arbeta ensam!

Det finns ingen ekonomisk ersättning för mentorskap, men mentorerna får värdefull erfarenhet av t.ex. kommunikation, förespråkande och organisering av evenemang i ett internationellt projekt och en chans att bygga värdefulla kontakter för arbetslivet. Alla mentorer får ett intyg för sitt deltagande. Beroende på t.ex. om mentorns roll och studieområde kan möjligheter till studiepoäng, avhandling eller praktik utforskas. Vi hoppas på ett åtagande på minst ett år för mentorskapet. Åbo yrkeshögskolan svarar för mentorskap och andra samarbetet med hyresgästerna kring projektet.

Blev du intresserad?

Ansök om att bli mentor genom att skicka ett kort (max A4) motivationsbrev och berätta för oss:

  • varför du vill bli mentor
  • varför skulle du vara en bra mentor
  • var i Studentbyn bor du (Aitiopaikka, Ikituuri, Nummenranta, Studentbyn väst eller Studentbyn öst)
  • ditt studieområde
  • hur länge du kan engagera dig för mentorskap

Skicka ditt motivationbrev via e-post senast 14.2.2020 till ritva.salminiitty@turkuamk.fi. Om du har ytterligare frågor om mentorskap kan du skicka dem till samma e-postadress.

RESPONSE – Integrated Solutions for Positive Energy and Resilient Cities är ett femårigt internationellt Horizon 2020 -projekt. Under projektet kommer olika lösningar att implementeras i Studentbyn för att skapa en energipositiv stadsdel. De organisationer som är med i projektet inkluderar t.ex. Åbo stad, TYS, Åbo Energi, Åbo yrkehögskola, Åbo universitet, Turku City Data, VTT och Meteorologiska institutet. Läs mer om projektet: https://h2020response.eu/ & https://tys.fi/response

 

Detta projekt har fått finansiering från Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 enligt bidragsavtal nr 957751. Dokumentet representerar endast författarens syn och är hans / hennes ensamma ansvar: det kan inte anses återspegla Europeiska kommissionens åsikter och / eller Innovation and Networks Executive Agency (INEA). Europeiska kommissionen och byrån tar inte ansvar för användningen av informationen som den innehåller.