Skip to main content
Uutiset

Yo-kylän asukas: Tule mentoriksi RESPONSE-hankkeeseen!

By 12.1.20214 helmikuun, 2021Ei vielä kommentteja

Oletko kiinnostunut ympäristö-, ilmasto- tai energia-asioista? Tai ehkä sytyt ympäristöaiheisesta viestinnästä, vaikuttamistyöstä tai tapahtumien järjestämisestä? Haluaisitko edistää energiapositiivisen asuinalueen syntyä samanhenkisessä porukassa, osana kansainvälistä hanketta?

Turussa alkaneeseen RESPONSE-hankkeeseen etsitään nyt kymmentä Ylioppilaskylässä (Aitiopaikan, Ikituurin, Nummenrannan, Yo-kylä lännen tai Yo-kylä idän asuntokohteessa) asuvaa vertaismentoria. Vertaismentorit pyrkivät lisäämään tietoisuutta ympäristö- ja energia-asioista Yo-kylässä ja innostavat muita asukkaita mukaan. Mentoreiden tehtäviin voi kuulua esim.:

  • uuden ympäristöaiheisen toiminnan ideoiminen ja luominen Yo-kylään
  • pienimuotoisten ympäristöaiheisten tapahtumien ideointi ja toteuttaminen Ylioppilaskylässä
  • asukkaiden näkemysten kartoitus eri tavoin, esimerkiksi videoimalla ympäristö- ja energia-asioiden näkymistä arjessa sekä aiheisiin liittyvän some-keskustelun seuraaminen
  • asukasnäkökulman esiin tuominen hankkeessa tarpeen mukaan
  • osallistuminen mentoriverkoston toimintaan, esim. kuukausittaisiin tapaamisiin

Toimintaan osallistuminen vie arviolta noin 10 tuntia kuukaudessa, mutta aloitusvaiheessa keväällä mentoreiden perehdytykseen ja toiminnan käynnistämiseen on hyvä varata muutama lisätunti. Kunkin mentorin tehtävänkuvaa ja työmäärää on mahdollista räätälöidä kiinnostuksen mukaan. Mentorit perehdytetään tehtäväänsä ja tarkoitus on, että mentorit tukevat toisiaan. Kenenkään ei siis tarvitse puurtaa yksin!

Mentoritoiminnasta ei makseta rahallista korvausta, mutta vertaismentorit saavat arvokasta kokemusta mm. viestinnästä, vaikuttamistyöstä ja tapahtumajärjestämisestä osana isoa kansainvälistä hanketta sekä mahdollisuuden luoda työelämän kannalta tärkeitä kontakteja. Kaikki mentorit saavat osallistumisestaan todistuksen. Tapauskohtaisesti mm. opintoalan ja tehtävänkuvan mukaan voidaan selvittää mahdollisuuksia opintopisteisiin, opinnäytetyöhön tai työharjoitteluun. Toivomme mahdollisuutta sitoutua tehtävään vähintään vuodeksi. Vertaismentoritoiminnasta ja muusta asukasyhteistyöstä RESPONSE-hankkeessa vastaa Turun ammattikorkeakoulu.

Kiinnostuitko?

Hae mentoriksi lähettämällä meille lyhyt (max A4) motivaatiokirje, jossa kerrot:

  • miksi haluat mentoriksi
  • miksi juuri sinä olisit hyvä mentori
  • missä Ylioppilaskylän kohteessa asut (Aitiopaikka, Ikituuri, Nummenranta, Yo-kylä itä, Yo-kylä länsi)
  • minkä alan opiskelija olet
  • miten pitkäksi aikaa voisit sitoutua tehtävään

Toimitathan motivaatiokirjeen sähköpostin liitteenä viimeistään 14.2.2020 osoitteeseen ritva.salminiitty@turkuamk.fi. Samaan osoitteeseen voit lähettää myös mahdolliset lisäkysymykset.

RESPONSE – Integrated Solutions for Positive Energy and Resilient Cities viisivuotinen kansainvälinen Horisontti 2020 -hanke. Hankkeen aikana Ylioppilaskylän alueella toteutetaan erilaisia energiapositiivisuutta edistäviä ratkaisuja. Hankkeessa ovat mukana muun muassa Turun kaupunki, TYS, Turku Energia, Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto, Turku City Data, VTT ja Ilmatieteenlaitos. Lisätietoa hankkeesta: https://h2020response.eu/  & https://tys.fi/response

 

 

 

Tämä projekti on saanut rahoitusta Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta hankerahoituksen nro 957751 nojalla. Verkkosivuston sisältö heijastaa sivuston ylläpitäjän näkemyksiä ja on hänen vastuullaan; sisältö ei heijasta Euroopan komission ja/tai Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston (INEA) näkemyksiä. Euroopan komissio tai toimeenpanovirasto eivät ole vastuussa sivun sisällön käytöstä.