Skip to main content
Nyheter

Halarmärkestävlingen 2023 har avgjorts!

Vi letade för år 2023 efter en ny halarmärkesdesign som återspeglar TYS-boendet och det mentala TYS-landskapet. Vi hoppades på många olika innovativa halarmärkesförslag till tävlingen, och fick dem! Vi mottog rekordartade 63 olika förslag, från vilka en jury bestående av TYS personal och säsongsarbetare som fortfarande studerar valde vinnaren.

Juryn strävade till att bland förslagen välja ett märke som skulle vara identifierbart och bekant för så många som möjligt av TYS hyresgäster i de 18 bostadsobjekten. Vid valet iakttogs även upphovsrätten. Bland förslagen fanns till exempel märken med bl.a. Posankka, Muminkaraktärer och andra upphovsrättsskyddade verk som därför inte kunde väljas.

Till vinnare utsåg juryn ett märke som porträtterade energibesparingskampanjen som bl.a. varit mycket omtalad i Jodel-kanalen. Juryn uppskattade särskilt halarmärkesdesignens humor och aktualitet.

Det här säger hyresgästen som skapade förslaget om skapandet av märket:

”När jag började designa halarmärket funderade jag över aktuella ämnen som skulle beröra så många som möjligt. Jag kom snabbt att tänka på energikrisen och de åtgärder som vidtagits. Då blev jag inspirerad av TYS energibesparingstips.”

Vinnaren får K-gruppens presentkort värt 99 euro som pris.

TYS halarmärke för 2023 har bearbetats av en grafisk designer och går i tryck. Märket kommer att delas ut till alla hyresgäster kostnadsfritt från TYS bostadsbyrå. Målet är att märkena ska kunna delas ut innan Valborg. Vi informerar separat om ankomsten av märkena i våra sociala mediekanaler Instagram och Facebook samt i TYS Nyheter.