Skip to main content
Blogg

Vanliga frågor om bostadens temperatur

By 24.1.2024februari 8th, 2024Ingen kommentar

Vårens köldknäpp har fått många att fundera på frågor kring uppvärmningen av och temperaturen i det egna hemmet. Det är klart att det även hemma är lite svalare om vintern, men i vissa fall är det skäl att göra en felanmälan.

Men hur ska man veta om temperaturen i bostaden ligger inom ramen för det normala? Och vad kan man göra om det känns för svalt hemma? I den här artikeln har vi sammanställt svaren på de vanligaste frågorna om uppvärmningen av bostäderna.

 

Hur vet jag om det är för svalt i min bostad? 

Måltemperaturen för våra bostäder är +21 grader. Hur man upplever värme är individuellt, men måltemperaturen baserar sig på förordningen om boendehälsa, där man har strävat efter att beakta boendetrivseln, hälsorekommendationerna samt energieffektiviteten.

Temperaturen i våra bostäder regleras av hustekniken, som beaktar utetemperaturen och strävar efter att reglera vattnet som cirkulerar i elementen på så sätt att när termostaten vrids i maximalt läge ska innertemperaturen ligga på +19–21 grader.

Om du misstänker att temperaturen i din bostad återkommande eller under en längre tid ligger klart under rekommendationerna (19–22 grader under uppvärmningsperioden), kan du låna en termometer från bostadsbyrån för att kontrollera temperaturen. Temperaturen inne i bostaden ska mätas på 1,1 meters höjd och minst 0,6 meter från väggen. Om rumstemperaturen bevisligen är för låg ska du göra en felanmälan via hyresgästsidorna.

 

Får man skaffa ett eget värmeaggregat till bostaden?

Vi rekommenderar att man inte använder sig av extra värmeaggregat, eftersom värmeaggregaten i värsta fall kan ställa till det för bostadsobjektets uppvärmningssystem. Extra värmeaggregat kan leda till att uppvärmingssystemet tolkar det som att temperaturen i bostaden överstiger måltemperaturen och därför kan systemet då stänga av den normala uppvärmningen av bostaden.

Därför ska du alltså inte skaffa extra värmeaggregat, även om du tycker att det är för kallt i din bostad. Du ska istället mäta temperaturen inne i bostaden i enlighet med våra anvisningar och vid behov göra en felanmälan om för låg inomhustemperatur.

 

Hur justerar man fönsterventilerna under vintern?

Har dina fönsterkarmar vädringsventiler som är försedda med små clips? Det är i så fall fråga om tilluftsventiler, som ska ställas i sommar- eller vinterläge beroende på årstiden. På vintern borde ventilens ena öppning vara stängd och den andra öppen. Stäng eller täpp inte till ventilen helt och hållet ens på vintern, eftersom det kan strula till ventilationssystemet.

I bostäderna kan det också finnas tilluftsventiler av någon modell, som fungerar på ett lite annat sätt. Grundprincipen är ändå alltid den samma: ventilerna ska vara helt öppna på sommaren och åtminstone delvis öppna på vintern.

 

Hur vet jag att värmeelementet fungerar som det ska?

Det säkraste sättet att försvaga elementens effekt är att ställa stora möbler eller hänga tjocka gardiner framför dem. Det här kan snedvrida termostatens observationer samt förhindra värmen från att spridas från elementet till inneluften.

Om elementet inte känns varmt trots att det finns tillräckligt med utrymme runt elementet, ska du försäkra dig om att termostaten är vriden i ”maximalt läge”. Om elementen fortfarande inte efter det här fungerar ska du göra en felanmälan på hyresgästsidorna. Försök under inga som helst omständigheter att själv underhålla elementet.

 

Får man värma bostaden med hjälp av ugnen?

Frågan kan låta underlig men vi hör med jämna mellanrum diskussioner om att värma upp bostaden med hjälp av ugnen. Förutom att det är väldigt ineffektivt att värma upp bostaden med hjälp av ugnen så innebär det också en brandsäkerhetsrisk. Ugnens yttre yta och reglage kan ta skada av värmen om ugnsluckan är öppen medan ugnen är på. Om ugnen tar skada till följd av felaktig användning kan hyresgästen bli ersättningsskyldig.