Skip to main content
Nyheter

Ändringar i TYSs tjänster och instruktioner under den exceptionella situationen orsakad av coronavirus

By 27.8.2020juni 17th, 2021Ingen kommentar

Artikel uppdaterad 17 juni 2021 (ttillagd information om öppnande av klubbrum den 22 juni + borttagna instruktioner om att använda bastun endast med personer som tillhör hyresgästernas eget hushåll)

TYS tar coronaviruset och dess spridning på allvar och vi vill skydda våra kunder, våra anställda och våra partners.  Vi övervakar situationen och följer den finska regeringens och andra myndigheternas anvisningar. Nedan hittar du anvisningar och mer information om våra tjänster:

Kundservice

TYS bostadsbyrån betjänar hyresgäster som hämtar nycklar och skriver under hyresavtal med tidsbeställning juni-juli måndag-onsdag från 10:00 till 15:00, torsdagar från 9 till 17 och fredagar från 10:00 till 15:00. I august bostadsbyrån är öppet måndag-onsdag från 9:00 till 16:00, torsdagar från 9 till 17 och fredagar från 9:00 till 16:00. Den första veckodagen i månaden är byrån öppet från 9 till 17. Du måste informera office@tys.fi om ditt besök på förhand. Berätta i ditt meddelande om ditt syfte med besöket samt dagen och klockslaget när du vill besöka bostadsbyrån. Vänta på att du får ett bekräftelsemeddelande.

Andra frågor som berör boende hanteras via våra elektroniska tjänster på hyresgästsidorna, via e-post office@tys.fi, eller genom att ringa 02 275 0200 under byråns öppettider.

Bastur och klubbrum 

Bastuerna i alla bostadsobjekt är öppet från 22.5. Gemensamma bastuturer är inte öppna för hyresgäster.

Klubbrummen i alla bostadobjekt öppnas den 22 juni för hyresgästens andvändning.

Tvättstugor och gemensamma kök – använd ett munskydd, håll ett säkerhetsavstånd på minst 2 meter till andra och ta hand om god handhygien

Från och med den 1 juni kan hyresgästerna njuta av maten de har tillagat i de gemensamma köken och vänta i tvättstugan tills tvätten är redo. Hyresgästerna måste dock desinficera sina händer när de kommer in och lämnar utrymme och använd munskydd, hålla minst 2 meters säkerhetsavstånd till andra människor i utrymme och ägna särskild uppmärksamhet åt god hygien. De aktuella begränsningarna för sammankomster måste också följas i utrymmena.

Anordna inte sammankomster eller fester

Det är inte dags att ha sammankomster eller fester. Det är inte tillåtet att samlas i de gemensamma utrymmena i bostadobjekt, till exempel i gemensamma kök eller tvättstugor. Tänk på dina medboende och grannar genom att minimera gästerna i din lägenhet och följ gällande begränsningar om sammankomster.

Underhållsarbete

För tillfället utförs endast de mest brådskande underhållsarbeten i bostäderna. Om du lämnar en felanmälan, observera att arbetet kan flyttas till ett senare datum. Servicebolaget kommer att värdera hur brådskande anmälan är och passa med dig om de åtgärder som orsakas av meddelandet. Så se till att din kontaktinformation är uppdaterad så att servicebolaget kan kontakta dig. Ifall felet som kräver reparation inte är brådskande överväg om du kan rapportera om felet senare.

Om du redan har lämnat in en felanmälan och det finns sjuka, utsatta eller personer i karantän i bostaden bör du avbryta felanmälan och göra en ny när det inte finns sjuka, utsatta eller personer i karantän i bostaden.

Granskning vid utflyttning

Vänligen kontakta office@tys.fi om du har sagt upp ditt hyreskontrakt och din bostad inte ännu har inspekterats och där finns sjuka, utsatta eller personer i karantän i bostaden.

Flyttningar

Den nya hyresgästen får nycklarna den första arbetsdagen i månaden klockan 12, vilket också är det officiella datumet för flytten för hyresgästen som flyttar ut enligt lagen om rumsuthyrning, dvs. det kan finnas en överlappning i flytten. Ofta faller dock den första veckodagen i månaden på en vecka så att den tidigare hyresgästen har flyttat bort förra helgen. Om den tidigare hyresgästen har tillåtit överföringen av sin kontaktinformation kan du försöka komma överens om en förändring med honom så att ingen duplicering sker.

Innan flytta måste hyresgästen som flyttar ut städa lägenheten. Flyttstädning inkluderar t.ex. torka av ytorna i lägenheten och rengör kylen och spisen. Du kan läsa mer om glyttstädning på: https://tys.fi/sv/utflyttning. En noggrannare städning är på hyresgästen som flyttar ut ansvar. Eftersom det officiella flyttningsdagen för den tidigare invånaren är detsamma som det första möjliga flyttningsdagen för hyresgästen som flyttar in, är det inte möjligt för TYS att städa lägenheterna separat mellan flytten.

Resa / anländer till Finland

Hyresgästerna måste följa de rådande officiella riktlinjerna för resor och stanna karantän efter hon eller han har anländat till Finland, om de officiella riktlinjerna rekommenderar det. Mer information om karantän kan hittas här: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/resor-och-coronaviruspandemin

Utomhusidrottsläggningar

Utomhusidrottsläggningarna i närheten av TYS bostadobjekt kommer att förbli öppna i enlighet med Åbo stads riktlinjer. Motions banorna och träningsutrustningen, som utomhusgym, som finns i anslutning till TYS bostadsobjekt är fortfarande öppna för alla, så länge man kommer ihåg att hålla sig till säkerhetsavstånden och statsrådets riktlinjer gällande människors sammankomster. Det lönar sig att rengöra apparaterna innan användning och för säkerhets skull kan det vara bra att träna t.ex. med lämpliga handskar. För att minimera smittorisken är det också viktigt att inte alltför många personer tränar samtidigt på ett och samma ställe.

Vi rekommenderar att du laddar ner Coronablinkern-applikationen

Vi rekommenderar att alla TYS-hyresgäster använder Coronablinkern -applikationen. Coronablinkern är en app som produceras av Institutet för hälsa och välfärd. Genom Coronablinkern får du information, om du enligt appens bedömning har blivit utsatt för coronaviruset. Om man konstaterar att du fått smittan, kan du meddela detta anonymt med appen. I appen är din integritet starkt skyddad. Coronablinkern är tillgänglig gratis på finska, svenska och engelska. Mer information om applikationen finns på https://koronavilkku.fi/sv/

Hyresgästkommitténs evenemang och möten

De nuvarande mötesrestriktionerna måste iakttas när hyresgästkommittéer håller evenemang och möten.

Om du är i frivillig karantän eller om du beordras att stanna i karantän eller isolering, läs TYS´s Corona Q&A

Om du är i frivillig karantän eller om du är ordnat arr stanna karantän eller isolering, läs Q&A om coronavirus utarbetat av TYS, där du kan hitta mer information om hur man skulle agera sig i våra bostadsobjekt under frivillig karantän, karantän eller isolering: www.tys.fi/sv/qa-korona

Iaktta myndigheternas anvisningar för coronaviruset 

Var vänlig och iaktta myndigheternas anvisningar och bestämmelser angående förhindrande av smittandet av coronaviruset, ifall du misstänker att du har fått coronavirus, eller andra problem relaterade till coronavirus.

Mer information:

 Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
Instituten för hälsan och välfärds webbsidor
Åbo Universitetens centralsjukhus ÅUC´s webbsidor
Statsrådets webbsidor
En national telefonrådgivning om coronaviruset tfn. 0295 535 535
Åucs Akutens telefonrådgivning tfn. 02 313 8800 (öppet 24h)
Åbo Stads telefonrådgivningen om coronaviruset tfn. 02 266 2715 (öppen vardagar kl. 8-15).
Åbo stads Åbot svarar på frågor om coronavirus online. Åbot talar mer än 110 språk och hjälper kunder online dygnet runt. Du kan ställa frågor på Åbot på https://covid.neuvola.com/turku

Ändringar i bestämmelserna om avgiftsfri vård på grund av coronaviruset

Social- och hälsovårdsministeriet har preciserat sin tidigare tolkning av vård som getts avgiftsfritt i Finland på grund av coronaviruset. Enligt den nya tolkningen är vården avgiftsfri om du har hemkommun i Finland eller om du är turist. Också personer som har rätt till intyg över rätt till vårdförmåner som beviljas av FPA får vård avgiftsfritt. För alla andra är vården avgiftsbelagd, på samma sätt som annan sjukvård. Den nya tolkningen gäller från och med 11.5.2020. Läs mer: https://www.kela.fi/web/sv/aktuellt-privatpersoner/-/asset_publisher/M6wYRe4QRiL1/content/andringar-i-bestammelserna-om-avgiftsfri-vard-pa-grund-av-coronaviruset

Åbo stad delar ut munskydd till mindre bemedlade

Åbo stad delar ut munskydd kostnadsfritt i enlighet med rekommendationer från THL samt social- och hälsovårdsministeriet till över 15 år gamla mindre bemedlade kommuninvånare för användning i kollektivtrafiken och för besök inom offentliga tjänster. Syftet är att hjälpa personer vars livssituation inte tillåter köpande av munskydd. Kommuninvånare bör i regel själva skaffa de munskydd man behöver.

Munskyddutdelningspunkter:

 • Salutorgets Monitori, KOP-triangeln, Auragatan 8, utdelning vardagar kl. 9–11 och lördagar kl. 10–12.
 • Monitori i Skanssi (Skanssis köpcentrum, 2. våningen nära östra parkeringen, mittemot Intersports affär) öppet mån–torsd kl. 12–18 och fre kl. 11–17).
 • Socialtjänsterna, Slottsgatan 23 (Eskeli), öppet vardagar kl. 8.15–15.45.

Du kan också fråga om möjlig munskyddfördelning från din egen utbildningsinstitutions studentkåren.

Mer information: Åbo stads munskyddutdelning – turku.fi/sv/munskyddsutdelning

Fem trumfkort för att skydda dig själv och dina närstående mot coronaviruset

 • Om du får symtom, sök dig till coronatest och stanna annars hemma.
 • Håll ett säkerhetsavstånd på minst 1–2 meter till andra människor.
 • Sköt om din hand- och hosthygien.
 • Använd ansiktsmask när du inte kan hålla avstånd.
 • Ladda ner appen Coronablinkern.

Om du får symtom, sök dig till coronavirustest och stanna annars hemma

Det är viktigt att du söker dig till coronavirustest om du har ens lindriga symtom som tyder på coronavirussmitta.

Undvik närkontakter och kom ihåg säkerhetsavståndet

Det är viktigt också för friska människor att minska närkontakterna, eftersom spridningen av epidemin på så sätt blir långsammare.

 • Håll ett säkerhetsavstånd på minst 1–2 meter till andra människor när du är ute.
 • Ta inte i hand.
 • Jobba på distans om det är möjligt.
 • Sköt om din hand- och hosthygien
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.

Det lönar sig särskilt att tvätta händerna

 • när du kommer in efter att ha varit utomhus
 • före matlagning och innan du äter
 • alltid efter toalettbesök
 • efter att du hostat, nyst eller snutit dig
 • när du har vidrört samma ytor som en förkyld person.

Kom också ihåg att torka händerna ordentligt. Byt ofta handduk hemma. Torka händerna noggrant utanför hemmet efter tvätt, antingen i en ren, torr pappershandduk för engångsbruk eller i en rullhandduk.

Om du inte kan tvätta händerna ska du använda ett alkoholbaserat eller annat handdesinfektionsmedel som godkänts av kemikaliemyndigheten.

Rör inte vid ögonen, näsan eller munnen om du inte alldeles nyss har tvättat händerna.

Hosta och nys i en pappersnäsduk och kasta näsduken genast i soporna. Om du inte har en näsduk till hands, hosta eller nys i armvecket, inte mot handen.

Använd munskydd när du inte kan undvika närkontakt

Ansiktsmasken förhindrar dropparnas spridning i omgivningen. När du använder ansiktsmask skyddar du andra mot smitta.