Skip to main content
Nyheter

Ändringar i TYSs tjänster och instruktioner under den exceptionella situationen orsakad av coronavirus

By 27.8.2020april 13th, 2022Ingen kommentar

Artikel uppdaterad 13 april 2022 (fr.o.m. 18.4.2022 kan hyresgäster besöka TYS bostadsbyrån under dess öppettider för ärenden gällande boendet utan tidsbokning)

TYS tar coronaviruset och dess spridning på allvar och vi vill skydda våra kunder, våra anställda och våra partners.  Vi övervakar situationen och följer den finska regeringens och andra myndigheternas anvisningar. Nedan hittar du anvisningar och mer information om våra tjänster:

Kundservice

Från och med tisdagen den 19 april 2022 kan hyresgäster besöka TYS bostadsbyrån under dess öppettider för ärenden gällande boendet utan tidsbokning.

Vi rekommenderar dock ändå att hyresgäster bokar en tid på byrån genom vårt elektroniska tidsbokningssystem. På så sätt kan vi förbereda ditt ärende i förväg och du slippa köa på kontoret.

Man kan boka en tid här:

Boka tid till bostadsbyrån

Det är också bra att i förväg skicka ett e-post om nyckelhämtning, så att nyckeln kan läggas i vår nyckelautomat, och du kan hämta din nyckel vid den tidpunkt som passar dig bäst utan att behöva besöka byrån.

Du kan även sköta boenderelaterade ärenden via våra elektroniska tjänster på hyresgästsidorna, via email office@tys.fi eller genom att ringa 02 275 0200 under kontorets öppettider.

Våra kunders, våra samarbetspartners och vår personals hälsa är av största vikt för oss. Vi vill att du kan känna dig trygg då du sköter ärenden på byrån. Vi följer med situationen och ändrar på vår verksamhet vid behov enligt myndighetsorder och -rekommendationer. Tillsammans kan vi ta hand om vår allas trygghet!

Instruktioner för att skydda sig mot koronavirussmitta:

 • Kom inte till byrån om du har ens små symptom som kan tyda på koronavirusinfektion.
 • Håll ett tillräckligt stort säkerhetsavstånd till andra personer på byrån.
 • Kom ihåg god handhygien och nys samt hosta i din ärm eller i en pappersnäsduk.
 • På bostadsbyrån finns ansiktsmasker och handsprit, som besökare kan använda.
 • Det finns möjlighet att tvätta händerna på byrån.

Klubbrumm 

Bostadsobjekts klubbutrymmen öppnas för hyresgästers bruk fr.o.m. 17.2.2022, med undantag för Studentbyn Östs klubbrum som öppnas 21.2.2022 pga. omorganisering av klubbrummet samt klubbutrymmet i Tyyssija som öppnas när det är färdigt. När klubbrummet i Tyyssija blir färdigt kommer det att informeras separat åt hyresgästerna i bostadsobjektet.

Då man bokar ett klubbrum är det på reserverarens ansvar att se till att man följer de restriktioner som är i kraft, att man följer särskild försiktighet och instruktioner gällande hygien, distansering och andra arrangemang för att hindra coronavirussmitta.

Det är också bra att komma ihåg att personen som reserverat klubbrummet är ansvarig över städningen av utrymmet i slutet av reservationen. Klubbutrymmena städas inte mellan reservationerna av TYS, utan utrymmena städas enbart en gång i veckan.

Bastun

TYS öppnar joggingsbastuturer i bostadsobjekten för hyresgästers bruk fr.o.m. 8.3.2022. Från och med den 8 mars 2022 kan hyresgäster även bjuda in personer utanför det egna hushållet att gå med i sitt eget bastutur.

Hyresgäster bör ta i beaktning att bastu-, tvätt- och omklädningsrummen inte städas mellan turerna, utan städningen utförs en gång om dagen och enbart på vardagar. Hyresgäster måste fortsätta att följa gällande insamlingsrestriktioner, särskild omsorg och riktlinjer om hygien, säkerhetsavstånd och andra arrangemang för att förhindra smitta av coronavirus i bastun.

Redan bokade personliga bastutur, som reserverats samtidigt med joggingsbastuturer, har ställts in och bastukrediter återbetalats till hyresgästerna.

Du kan se joggingsbastuturer på ditt bostadsobjekt i TYSBooking. Skiften är uppdelade i herr- och dams joggingsbastuturer.

Tvättstugor och gemensamma kök – använd ett munskydd, håll ett säkerhetsavstånd på minst 2 meter till andra och ta hand om god handhygien

Vi rekommenderar starkt att man använder ansiktsmask då man besöker tvättstugor och gemensamma kök. Dessutom bör man hålla minst 2 meters avstånd till andra som använder utrymmet, samt följa god hygien och lämna utrymmena städade efter bruk. I utrymmena bör man också följa rådande restriktioner på folksamlingar, särskild försiktighet och allmänna råd om hygien, säkerhetsavstånd och andra arrangemang som hindrar coronavirussmitta.

Underhållsarbete

Om du har lämnat in en felanmälan och det finns sjuka, utsatta eller personer i karantän i bostaden bör du avbryta felanmälan och göra en ny när det inte finns sjuka, utsatta eller personer i karantän i bostaden.

Granskning vid utflyttning

Vänligen kontakta office@tys.fi om du har sagt upp ditt hyreskontrakt och din bostad inte ännu har inspekterats och där finns sjuka, utsatta eller personer i karantän i bostaden.

Flyttningar

Den nya hyresgästen får nycklarna den första arbetsdagen i månaden klockan 12, vilket också är det officiella datumet för flytten för hyresgästen som flyttar ut enligt lagen om rumsuthyrning, dvs. det kan finnas en överlappning i flytten. Ofta faller dock den första veckodagen i månaden på en vecka så att den tidigare hyresgästen har flyttat bort förra helgen. Om den tidigare hyresgästen har tillåtit överföringen av sin kontaktinformation kan du försöka komma överens om en förändring med honom så att ingen duplicering sker.

Innan flytta måste hyresgästen som flyttar ut städa lägenheten. Flyttstädning inkluderar t.ex. torka av ytorna i lägenheten och rengör kylen och spisen. Du kan läsa mer om glyttstädning på: https://tys.fi/sv/utflyttning. En noggrannare städning är på hyresgästen som flyttar ut ansvar. Eftersom det officiella flyttningsdagen för den tidigare invånaren är detsamma som det första möjliga flyttningsdagen för hyresgästen som flyttar in, är det inte möjligt för TYS att städa lägenheterna separat mellan flytten.

Resa / anländer till Finland

Hyresgästerna måste följa de rådande officiella riktlinjerna för resor och stanna karantän efter hon eller han har anländat till Finland, om de officiella riktlinjerna rekommenderar det. Mer information om karantän kan hittas här: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/resor-och-coronaviruspandemin

Utomhusidrottsläggningar

Utomhusidrottsläggningarna i närheten av TYS bostadobjekt kommer att förbli öppna i enlighet med Åbo stads riktlinjer. Motions banorna och träningsutrustningen, som utomhusgym, som finns i anslutning till TYS bostadsobjekt är fortfarande öppna för alla, så länge man kommer ihåg att hålla sig till säkerhetsavstånden och statsrådets riktlinjer gällande människors sammankomster. Det lönar sig att rengöra apparaterna innan användning och för säkerhets skull kan det vara bra att träna t.ex. med lämpliga handskar. För att minimera smittorisken är det också viktigt att inte alltför många personer tränar samtidigt på ett och samma ställe.

Vi rekommenderar att du laddar ner Coronablinkern-applikationen

Vi rekommenderar att alla TYS-hyresgäster använder Coronablinkern -applikationen. Coronablinkern är en app som produceras av Institutet för hälsa och välfärd. Genom Coronablinkern får du information, om du enligt appens bedömning har blivit utsatt för coronaviruset. Om man konstaterar att du fått smittan, kan du meddela detta anonymt med appen. I appen är din integritet starkt skyddad. Coronablinkern är tillgänglig gratis på finska, svenska och engelska. Mer information om applikationen finns på https://koronavilkku.fi/sv/

Hyresgästkommitténs evenemang och möten

De nuvarande mötesrestriktionerna måste iakttas när hyresgästkommittéer håller evenemang och möten.

Iaktta myndigheternas anvisningar för coronaviruset 

Var vänlig och iaktta myndigheternas anvisningar och bestämmelser angående förhindrande av smittandet av coronaviruset, ifall du misstänker att du har fått coronavirus, eller andra problem relaterade till coronavirus.

Mer information:

 Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
Instituten för hälsan och välfärds webbsidor
Åbo Universitetens centralsjukhus ÅUC´s webbsidor
Statsrådets webbsidor
En national telefonrådgivning om coronaviruset tfn. 0295 535 535
Åucs Akutens telefonrådgivning tfn. 02 313 8800 (öppet 24h)
Åbo Stads telefonrådgivningen om coronaviruset tfn. 02 266 2715 (öppen vardagar kl. 8-15).
Åbo stads Åbot svarar på frågor om coronavirus online. Åbot talar mer än 110 språk och hjälper kunder online dygnet runt. Du kan ställa frågor på Åbot på https://covid.neuvola.com/turku

Åbo stad delar ut munskydd till mindre bemedlade

Åbo stad delar ut munskydd kostnadsfritt i enlighet med rekommendationer från THL samt social- och hälsovårdsministeriet till över 15 år gamla mindre bemedlade kommuninvånare för användning i kollektivtrafiken och för besök inom offentliga tjänster. Syftet är att hjälpa personer vars livssituation inte tillåter köpande av munskydd. Kommuninvånare bör i regel själva skaffa de munskydd man behöver.

Munskyddutdelningspunkter:

 • Salutorgets Monitori, KOP-triangeln, Auragatan 8, utdelning vardagar kl. 9–11 och lördagar kl. 10–12.
 • Monitori i Skanssi (Skanssis köpcentrum, 2. våningen nära östra parkeringen, mittemot Intersports affär) öppet mån–torsd kl. 12–18 och fre kl. 11–17).
 • Socialtjänsterna, Slottsgatan 23 (Eskeli), öppet vardagar kl. 8.15–15.45.

Du kan också fråga om möjlig munskyddfördelning från din egen utbildningsinstitutions studentkåren.

Mer information: Åbo stads munskyddutdelning – turku.fi/sv/munskyddsutdelning

Sex trumfkort för att skydda dig själv och dina närstående mot coronaviruset

 • Om du får symtom, sök dig till coronatest och stanna annars hemma.
 • Minimera kontakterna och kom ihåg att hålla 2 meters säkerhetsavstånd
 • Tvätta händerna, hosta i ärmen
 • Använd ansiktsmask när du rör dig på platser där det finns andra människor
 • Håll Coronablinkern på och följ dess anvisningar
 • Ta båda vaccindoserna.

Om du får symtom, stanna hemma och gå vid behov på coronatest

Vi rekommenderar att du stannar hemma om du har ens lindriga symtom som tyder på coronavirusinfektion. Gå vid behov på coronatest enligt anvisningarna från myndigheterna i ditt område.

Gör först en bedömning av symtomen i tjänsten Omaolo. I vissa kommuner kan du via symtombedömningen i Omaolo boka tid till test eller så får du anvisningar om tidsbokning.
Omaolo.fi
På din vistelse- eller hemkommuns webbplats finns anvisningar för när du ska gå på test och för tidsbokning samt information om testställena.
Coronavirustest

Håll avstånd till andra

Coronaviruset kan också smitta från en symtomfri person.

Vi rekommenderar:

 • Håll avstånd till andra i offentliga inomhuslokaler där det finns många människor nära varandra. Till exempel köpcentrum och allmänna trafikmedel är offentliga platser inomhus.
 • Följ arrangörernas anvisningar vid offentliga evenemang.
 • Ta inte i hand.
 • Beakta eventuell rekommendation om distansarbete.

Tvätta händerna, hosta i ärmen

Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.

Det lönar sig särskilt att tvätta händerna:

 • när du kommer in efter att ha varit utomhus
 • före matlagning och innan du äter
 • alltid efter toalettbesök
 • efter att du hostat, nyst eller snutit dig
 • när du har vidrört samma ytor som en förkyld person.

Kom också ihåg att torka händerna ordentligt. Byt ofta handduk hemma. Torka händerna noggrant utanför hemmet efter tvätt, antingen i en ren, torr pappershandduk för engångsbruk eller i en rullhandduk.

Om du inte kan tvätta händerna ska du använda ett alkoholbaserat eller annat handdesinfektionsmedel som godkänts av kemikaliemyndigheten.

Rör inte vid ögonen, näsan eller munnen om du inte alldeles nyss har tvättat händerna.

Hosta och nys i en pappersnäsduk och kasta näsduken genast i soporna. Om du inte har en näsduk till hands, hosta eller nys i armvecket, inte mot handen.

Använd ansiktsmask när du rör dig på platser där det finns mycket andra människor

Ansiktsmasken förhindrar dropparnas spridning i omgivningen. När du använder ansiktsmask skyddar du andra mot smitta.

Det lönar sig att använda ansiktsmask i situationer där det är svårt att undvika närkontakt och där smittorisken kan tänkas vara stor. Vi rekommenderar att använda ansiktsmask särskilt i offentliga inomhuslokaler där det finns många människor nära varandra.

Vi rekommenderar att du beaktar ansiktsmaskrekommendationen särskilt om du inte har fått en fullständig vaccinationsserie.