Skip to main content
Nyheter

TYS:s nya elektroniska tjänster har öppnats – registrera dig nu!

TYS:s uppdaterade hyresgästsidor och nya sökandes stjänst har nu tagits i bruk! För att använda tjänsterna krävs registrering och autentisering med antingen finländska bankkoder, mobil-id eller SMS-identifiering.

 

Alla hyresgäster måste registrera sig på de nya hyresgästsidorna

De nya hyresgästsidorna fungerar inte automatiskt med dina gamla inloggningsuppgifter, så du måste registrera dig för tjänsten. Vid registreringen ska du använda samma e-postadress som finns i dina hyresgästkontakter. Det är alltså den e-postadress där du till exempel får TYS:s meddelanden. I samband med registreringen ska du också identifiera dig med finländska bankkoder, mobil-id eller sms-identifiering.

Registrera dig på hyresgästsidorna

Anvisningar för registrering

 

Vad är nytt?

Hyresgästsidorna har fått bättre dataskydd och du kan betala på webben, vilket många har önskat sig. Framöver kan du alltså direkt från hyresgästsidorna betala din hyra i nätbanken eller med kreditkort.

Samtidigt flyttas databasen Asumisen tietopankki (”infobank för boende”) från hyresgästsidorna till TYS webbsajt. I fortsättningen hittar du infobanken på TYS webbsajt under namnet Hyresgästens handbok.

 

Hantera din ansökan och ta emot erbjudanden i sökandes tjänsten

Registrera dig för den nya sökandetjänsten så att du kan hantera din bostadsansökan och se erbjudanden. Ansökningar som lämnats in före den reformen är i systemet under den normala giltighetsperioden.

För att registrera dig ska du använda samma e-postadress som du angav i din bostadsansökan. Efter registreringen kan du logga in till tjänsterna med din e-postadress och önskat lösenord.

Registrera här

Anvisningar för registrering