Skip to main content
Nyheter

TYS expanderar kundnöjdhetprojektet till att mäta kundernas tillfredsställelse under boendet

Studentbystiftelsen i Åbo påbörjade år 2020 ett omfattande utvecklingsprojekt i syfte att förbättra kundtillfredställelsen. Vi har gått över till kontinuerligt mätande, vilket möjliggör uppföljande av respons i realtid samt snabbare reagerande på möjliga problemsituationer. Mätningen har påbörjats ren med enkäter gällande servicen av lägenheterna, inflyttning och utflyttning.

Nu expanderar mätningen till att mäta kundernas tillfredsställelse under boendet. I fortsättningen kommer hyresgäster att få en enkät en gång per år per email, där vi ber dem bedöma olika delområden angående ditt boende till exempel kundbetjäningen och skicket av din lägenhet. Enkäten skickas månadsvis till slumpmässigt valda hyresgäster så att alla TYS hyresgäster får besvara enkäten en gång under året.

Hyresgästens respons är viktig för utvecklandet av vår verksamhet. Vi hoppas att så många som möjligt skulle delta i besvarandet av enkäten samt ge respons om vår verksamhet. Vi lottar ut biobiljetts paket bestående av två biljetter bland dem som besvarat enkäten.