Skip to main content
Uutiset

TYS laajentaa asiakaskokemusprojektia asumisen aikaisen tyytyväisyyden mittaamiseen

Turun Ylioppilaskyläsäätiö käynnisti vuonna 2020 laajamittaisen asiakastyytyväisyyden parantamiseen tähtäävän kehityshankkeen. Olemme siirtyneet jatkuvaan mittaamiseen, joka mahdollistaa palautteiden entistä reaaliaikaisemman seurannan ja nopeamman reagoinnin mahdollisiin ongelmatilanteisiin. Mittaus on käynnistetty jo aiemmin asuntojen huoltoa, sisäänmuuttoa ja poismuuttoa koskevilla kyselyillä.

Nyt mittaus laajenee asumisen aikaisen tyytyväisyyden mittaamiseen. Jatkossa aukkaat saavat kerran vuodessa kyselyn sähköpostitse, jossa pyydämme arvioimaan erilaisia asumiseen liittyviä osa-alueita esimerkiksi asiakaspalvelusta asunnon kuntoon. Kyselyjä lähetetään satunnaisesti valituille asukkaille kuukausittain niin että kaikki TYS:n asukkaat pääsevät kerran vuoden aikana vastaamaan kyselyyn.

Asukkaiden palaute on toimintamme kehittämisen kannalta tärkeää. Toivommekin, että mahdollisimman moni osallistuisi kyselyyn ja antaisi palautetta toiminnastamme. Arvomme vastanneiden kesken kahden leffalipun paketteja.