Skip to main content
Nyheter

TYS inleder mätningen av kundnöjdhet med textmeddelanden

TYS har startat ett omfattande utvecklingsprojekt som siktar på bättre kundnöjdhet. Målet är att övergå till en kontinuerlig mätning som möjliggör mer uppföljning i realtid och snabbare reaktioner på eventuella problem.

Som projektets första åtgärd börjar vi med hjälp av sms mäta kundnöjdheten efter servicebesök i bostaden. Syftet är att öka genomskinligheten i fråga om hur servicebesöken lyckas och att den vägen vidareutveckla servicearbetet.

Efter servicebesöket får hyresgästen fylla i enkäten per sms. Textmeddelandet uppmanar till bedömning av servicebesöket på skalan 0–10 och till öppen feedback. TYS behandlar feedbacken och reagerar på avvikande feedback så snabbt som möjligt.

Inkommen feedback delas också med de företag som utför servicearbetet. Vi hoppas på så mycket feedback som möjligt. Positiv feedback piggar dessutom alltid upp servicepersonalens dag!