Skip to main content
Uutiset

TYS aloittaa asiakastyytyväisyyden mittauksen tekstiviesteillä

TYS:llä on käynnistetty laajamittainen asiakastyytyväisyyden parantamiseen tähtäävä kehityshanke. Tavoitteena on siirtyminen jatkuvaan mittaamiseen, joka mahdollistaa palautteiden entistä reaaliaikaisemman seurannan ja nopeamman reagoinnin mahdollisiin ongelmatilanteisiin.

Hankkeen ensimmäisenä toimenpiteenä aloitetaan tekstiviesteillä tapahtuva asiakastyytyväisyyden mittaus asunnoissa tapahtuvien huoltokäyntien jälkeen. Tarkoituksena on lisätä läpinäkyvyyttä huoltokäyntien onnistumiseen ja sitä kautta kehittää huoltotoimintaa entisestään.

Huoltokäynnin jälkeen asukas saa käynnistä kyselyn tekstiviestitse. Tekstiviestissä pyydetään arvioimaan huoltokäynti asteikolla 0-10 sekä antamaan vapaata palautetta. TYS käsittelee palautteet ja reagoi poikkeaviin palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

Saadut palautteet jaetaan myös huoltotöitä toteuttaville yrityksille. Toivomme mahdollisimman paljon palautetta. Positiivinen palaute myös aina piristää huoltotöitä toteuttavien henkilöiden päivää!