Skip to main content
Nyheter

Serviceansvarig för Studentbystiftelsen i Åbo är från början av december Arkea Oy – nya telefonnummer till dörröppning, väktare och fastighetsunderhållets jour!

By 23.11.2020mars 3rd, 2021Ingen kommentar

Studentbystiftelsen i Åbo har konkurrensutsatt serviceavtalet för sina fastigheter i och med att avtalsperioden för det föregående avtalet med ISS Palvelut Oy löper ut. På basis av konkurrensutsättningen har beslut fattats om att nytt serviceavtal ingås med Arkea Oy. Avtalsperioden börjar 1.12.2020.

Bytet av servicebolag inverkar på bostadsunderhållet och skötseln av uteområden i samtliga TYS-bostadsobjekt med undantag för Iltakajo och Auringonnousu. Det kommer inte att ske någon förändring hos aktör av städ- och gröntjänster.

Bytet av servicebolag förutsätter inga särskilda åtgärder av hyresgästerna. Alldeles som hittills kan hyresgästerna via hyresgästernas sidor anmäla observerade fel i bostaden eller bostadsobjekt varvid felanmälan överförs till den serviceansvariga för hantering. Redan anmälda fel beaktas i enlighet med den normala processen.

I samband med bytet av servicebolag tas emellertid nya telefonnummer i bruk till dörröppning, väktare och fastighetsunderhållets jour. De nya telefonnumren i alla TYS bostadsobjekt, med undantag för Iltakajo och Auringonnousu, är:

  • Dörröppning / ordningsstörning (THV Tele- ja hälytysvalvonta Oy): 02 284 6998 (msa/lna)
  • Fastighetsunderhåll jour: 0500 523 759 (msa/lna)

Iltakajo och Auringonnousun har ett nummer, vilket är:

  • Dörröppning / ordningsstörning / Fastighetsunderhåll vid jour: 0500 523 759 (msa/lna)

De nya numren tas i bruk 1.12. kl. 12.00. Om du har sparat de gamla numren i din telefon är det bäst att ersätta dem med de nya.

Dröjsmål i fastighetsunderhållet är möjliga i samband med att ansvaret för vår stora fastighetsvolym övertas av en ny aktör. Vi tackar alla våra hyresgäster för att de ställer sig förstående under övergångsperioden!