Skip to main content
Nyheter

Studentbystiftelsen i Åbo har uppdaterat sin strategi – fler förmånliga, kollektiva och miljövänliga bostäder för studenter

Studentbystiftelsen i Åbo (TYS) har uppdaterat sin strategi. Stiftelsen strävar efter att möta sina kunders ständigt föränderliga behov och tillhandahålla så många högkvalitativa och prisvärda bostäder som möjligt för så många studenter som möjligt i Åbo. Strategin definierar åtta olika mål och sätt att uppnå dem fram till år 2030.

”Studenternas bostadsbehov har förändrats och fortsätter att förändras i mycket snabb takt. Under coronaviruspandemin har studierna till exempel övergått från campus till distansundervisning i hemmen, vilket ställer sina egna krav på både bostäder och objektens utrymmeslösningar. Vårt långsiktiga mål är att erbjuda studentbostäder till cirka 25 % av studenterna i Åbo, förklarar TYS VD Risto Siilos.

Antalet bostadsplatser kommer att ökas genom att bygga fler kvalitetsbostäder för studenter. Fokus för stiftelsens nya produktion ligger på campus. Målet är att hålla hyresnivån för studenter överkomlig.

”Vi följer självkostnadsprincipen och vill hålla hyresnivån för våra bostäder 15–20 % under marknadshyrorna, såsom under tidigare år. En förmånlig och trivsam lägenhet, där det är bra att bo och studera, gör det möjligt för våra hyresgäster att avancera i sina studier”, konstaterar Siilos.

Stiftelsen vill också fungera som pionjär inom miljö- och klimatvänlig konstruktion och underhåll, och skapa milstolpar för att uppnå koldioxidneutralitet fram till år 2029.

”Vårt bostadsobjekt Tyyssija, som är under uppbyggnad, är ett bra exempel på hur vi förverkligar vår strategi. Vi placerar till exempel solpaneler, som genererar objektets el, på Tyyssijas tak. Dessutom kommer överskottsvärmen från anläggningens fjärrkylnät att användas för att värma upp objektet”, berättar Siilos.

Målen genomförs i samarbete med stiftelsens hyresgäster, personal och partner. Under strategiperioden kommer insatser att göras för att involvera hyresgäster och öka gemenskapen samt utvecklingen av personalen och partnerskapen.

”Att utveckla kompetensen hos vår personal, få information om hyresgästernas behov och aktivt utveckla partnerskapen med andra aktörer inom området utgör även de centrala åtgärder i genomförandet av strategin”, konstaterar Siilos.

Den uppdaterade strategin för Studentbystiftelsen i Åbo finns på sidan www.tys.fi/sv/strategia