Skip to main content
Uutiset

Turun Ylioppilaskyläsäätiö on päivittänyt strategiansa – lisää edullisia, yhteisöllisiä ja ympäristöystävällisiä asuntoja opiskelijoille

Turun Ylioppilaskyläsäätiö (TYS) on päivittänyt strategiansa. Säätiö pyrkii vastaamaan jatkuvasti muuttuviin asiakastarpeisiin ja tarjoamaan mahdollisimman monelle opiskelijalle Turussa laadukkaan ja edullisen asunnon. Strategiassa on määritelty kahdeksan erilaista tavoitetilaa sekä keinoja niiden saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä.

”Opiskelijoiden asumistarpeet ovat muuttuneet ja muuttuvat edelleen hyvinkin nopeasti. Koronaviruspandemian aikana opiskelu on esimerkiksi siirtynyt etäopintoina kampuksilta koteihin, mikä asettaa omat vaatimuksensa niin asunnoille kuin kohteittemme tilaratkaisuille. Tavoitteenamme on pitkällä aikavälillä tarjota opiskelija-asunto noin 25 %:lle opiskelijoista Turussa”, kertoo TYS:n toimitusjohtaja Risto Siilos.

Asuntopaikkojen määrää kasvatetaan rakentamalla lisää laadukkaita asuntoja opiskelijoille. Säätiön uustuotannon painopiste on kampusalueella. Opiskelijoiden vuokrataso halutaan pitää tuttuun tapaan edullisena.

”Toimimme omakustannusperiaatteella ja haluamme pitää asuntojemme vuokratason 15–20 % alle markkinavuokrien kuten aiempinakin vuosina. Edullinen ja viihtyisä asunto, jossa on hyvä asua ja opiskella, mahdollistaa asukkaidemme opintojen etenemisen”, toteaa Siilos.

Säätiö haluaa myös olla edelläkävijä ympäristö- ja ilmastoystävällisessä rakentamisessa ja kunnossapidossa sekä luoda askelmerkit hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2029 mennessä.

”Rakenteilla oleva Tyyssijan asuntokohteemme on hyvä esimerkki siitä, miten toteutamme strategiaa. Tyyssijan katolle sijoitetaan esimerkiksi aurinkopaneeleita, jotka tuottavat kohteen sähkön. Lisäksi kohteen kaukokylmäverkon ylijäämälämpöä tullaan käyttämään kohteen lämmitykseen”, kertoo Siilos.

Tavoitteita lähdetään toteuttamaan yhteistyössä säätiön asukkaiden, henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Strategiakaudella panostetaan asukkaiden osallistamiseen ja yhteisöllisyyteen, henkilöstöön ja kumppanuksien kehittämiseen.

”Henkilöstömme osaamisen kehittäminen, tiedon hankkiminen asukkaiden tarpeista sekä aktiivinen kumppanuuksien kehittäminen myös muiden alan toimijoiden kanssa ovat avainasemassa strategian toteuttamisessa”, toteaa Siilos.

Turun Ylioppilaskyläsäätiön päivitettyyn strategiaan voit tutustua osoitteessa www.tys.fi/strategia