Skip to main content
Nyheter

De bostäder som finns tillgängliga i september har erbjudits

TYS-bostäderna som finns tillgängliga i september har nu erbjudits, vilket i praktiken innebär att våra bostäder kommer att vara fulla i september. Vissa annulleringsplatser kan fortfarande bli tillgängliga, så håll ögonen öppna och kolla din e-post ofta för eventuellt lägenhetserbjudande. Din ansökan är giltig och väntar på att bostäder blir lediga i oktober.

Utöver inlämningsdatum för ansökan påverkas möjligheterna att få en bostad av den sökandes situation och antalet lediga bostäder. Om du bara har ansökt om en viss typ eller storlek av bostad i ett visst bostadsobjekt kan du behöva vänta länge innan bostaden som motsvarar din ansökan blir ledig. Om du behöver en bostad snabbt rekommenderar vi att du söker brett efter olika typer av bostäder på olika bostadsobjekt. Ange i din ansökan eventuella kriterier som är möjliga, t.ex. att den maximala hyran motsvarar hyresnivån för storleken på den bostad du ansöker om hos TYS.

Du kan redigera din bostadsansökan efter att du har skickat in den, och detta kommer inte att påverka det ursprungliga inlämningsdatumet.

Observera även att våra bostadsobjekt endast är avsedda för studerande och ungdomsboende, så vi kan inte erbjuda bostad för en person som är i arbetslivet och inte uppfyller kriterierna för endera av dessa hyresgästprofiler.

En lägenhet som uppfyller dina sökpreferenser kan hittas senare i höst. Enrumslägenheter blir tillgängliga långsammare, väntetiderna för enrumslägenheterna i olika bostadsobjekt kan hittas i bostadssökningen i informationen för varje objekt: https://tys-markkinointihaku.etampuuri.fi/ . Särskilt kollektiva bostäder och bostäder med gemensamma kök bör ansökas om det finns ett brådskande behov av en lägenhet. Det finns dock inga omedelbart tillgängliga kollektiva bostäder eller bostäder med gemensamma kök.

Om du redan har hittat en bostad någon annanstans och inte längre behöver en bostad från TYS, vänligen ta bort ansökan. Om du däremot vill vänta på att en bostad blir ledig, kom ihåg att förnya din ansökan var sjätte månad!

Det lönar sig också att leta efter lediga bostäder hos till exempel andra bostadsbolag och privatmarknaden. Länkar och tips om olika anordnare av hyresbostäder finns till exempel på webbsidorna för Studiestaden Åbo https://www.turku.fi/sv/studiestad-abo/som-student-i-abo/bostader-studerande och Åbo stad https://www.turku.fi/sv/boende-och-miljo/boende/hyreslagenheter.

Vi önskar alla lycka till och framgång med att hitta en bostad, flytta och inleda sina studier på hösten. Välkommen att studera i Åbo!