Skip to main content
Blogg

Många bäckar små bildar en stor å – Minskningen av vattenförbrukningen börjar med små förändringar

Finland har en relativt stor mängd rent vatten i förhållande till sin befolkningsmängd. Reserverna av rent vatten är dock begränsade och renandet av avloppsvattnet förbrukar mycket energi. Under de senaste åren har mer uppmärksamhet fästs vid vattenförbrukningen, och vattenförbrukningsvanorna har förändrats till det bättre. Hos Studentbystiftelsen i Åbo ligger hyresgästernas vattenförbrukning nära genomsnittet för finländarna, men jämfört med andra studentbostadsstiftelser krävs det fortfarande arbete. Vattenförbrukningen kunde minskas med hjälp av små förändringar.

I början av 2021 genomförde Finlands studentbostadsförening SOA en jämförelse mellan olika studentbostadsstiftelser, i vilken man också undersökte vattenförbrukningen. I den här jämförelsen rankades TYS högt vad gällde vattenförbrukning, jämfört med andra studentbostadsstiftelser. I det här fallet är TYS höga ranking inte något positivt, utan vi bör sikta på att nå medianförbrukning, som är 115 liter vatten per capita och dag.

Vad består den totala vattenförbrukningen då av? Människor använder vatten väldigt olika beroende på sin livssituation. En ensamboende tenderar att använda betydligt mindre vatten än en familj på fyra, när man ser till vattenförbrukningen per lägenhet och hyresgäst. Finländarnas genomsnittliga vattenförbrukning är cirka 120–150 liter medan målet för vattenförbrukningen är cirka 100–120 liter per dag. Den mesta vattenförbrukningen orsakas av tvätt, som står för upp till 45 % av den totala förbrukningen. Målflödet för en dusch är 12 liter per minut, vilket innebär att en 15-minuters dusch förbrukar upp till 180 liter vatten. Genom att övervaka mängden vatten som används för tvätt kan vattenförbrukningen sålunda enkelt betydligt minskas.

En annan plats där vattenförbrukningen betydligt kan påverkas är övervakningen av VVS -armaturer och repareringen av eventuella läckor. Läckande vattenarmaturer, till exempel en toalettstol, kan förbruka upp till två liter vatten per minut. Läckagemängden beror naturligtvis på VVS-armaturen och storleken på läckan. Genom att snabbt reagera på läckande VVS-armaturer kan flera liter rent vatten sparas. Om en VVS-armatur till exempel läcker två liter per minut, rinner det 2880 liter rent vatten i avloppet per dag, 20 160 liter per vecka (7 dagar), 86 400 liter per månad (30 dagar) och 1 051 200 liter per år (365 dagar).

Genom att minska vattenförbrukningen påverkas även annan energiförbrukning direkt, eftersom det också behövs värmeenergi för att producera varmvatten. Avloppsvattnets andel av vattenräkningen är ofta högre än det rena vattnets. Enligt informationen på Motivas, statens bolag för hållbar utveckling, webbplats, kostar en 15-minuters varm dusch cirka 450 euro om året, medan en 5-minuters dusch kostar cirka 150 euro. Som standard är energipriset 10 cent/kWh och vattenpriset 3,4 euro/m3. Således har vattenförbrukningen också en stor inverkan på energiekonomin. Vid hög vattenförbrukning är den genomsnittliga energiförbrukningen samtidigt något högre. Vattnet för hushållsbruk består till cirka 30–40 % av varmt vatten och varmt vatten är cirka 3 gånger dyrare än kallt vatten, med hänsyn till energibehovet för vattenuppvärmning. Genom att spara varmvatten sparar man naturen.

Hos TYS har man under hösten i och med Åbo stads kampanj ”1,5 graders liv” observerat sin vattenförbrukning under duschtiden och utmanat alla hyresgäster, personal och övriga Åbobor till en 5-minuters duschutmaning. Jag testade en 5 minuters duschutmaning hemma och hann med lätthet tvätta mig ordentligt. Jag rekommenderar även andra att testa en 5 minuters dusch. Varje gång duschen stängs av kan mätaren vridas till horisontellt läge för att spara tid.

Man bör också observera sin vattenförbrukning i samband med andra hushållsarbeten, såsom då man diskar. Stiftelsens webbplats tillhandahåller utmärkta tips som är värda att ta i bruk, om man enkelt vill minska sin egen vattenförbrukning. Många bäckar små bildar en stor å och även en liten besparing har en betydande inverkan på energiekonomin.

Toni Pohjavirta
underhållsingenjör
TYS

Källor:
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/hyva_arki_kotona/vedenkulutus
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/ajankohtaista_nyt/ilmianna_wc_n_vesivuodot