Skip to main content
Blogi

Puroista kasvaa iso joki – Vedenkulutuksen vähentäminen lähtee pienistä muutoksista

Suomessa on suhteellisen paljon puhdasta vettä asukaslukuun nähden. Puhtaan veden varannot ovat kuitenkin rajallisia ja jäteveden käsittely kuluttaa paljon energiaa. Veden käyttöön onkin viime vuosina aloitettu kiinnittämään enemmän huomiota, ja vedenkulutustottumus on muuttunut parempaan suuntaan. Turun Ylioppilaskyläsäätiöllä asukkaiden vedenkulutus lähentelee suomalaisten keskiarvoa, mutta muihin opiskelija-asuntosäätiöihin verrattuna tehtävää on vielä. Vedenkulutuksen vähentäminen kuitenkin onnistuu pienillä muutoksilla.

Suomen opiskelija-asunnot ry eli SOA toteutti alkuvuodesta 2021 eri opiskelija-asuntoyhteisöjen vertailun, jossa tarkasteltiin myös vedenkulutusta. Tässä vertailussa TYS sijoittui vedenkulutuksessa kärkisijoille muihin opiskelija-asuntoyhteisöihin verrattuna. TYS:n korkea sijoitus ei tässä tapauksessa ole ns. hyvä asia, vaan meidän pitäisi pyrkiä saamaan kulutus mediaaniin, mikä on 115 litraa vettä asukasta kohden vuorokaudessa.

Mistä kokonaisvedenkulutus sitten koostuu? Ihmiset käyttävät hyvin erityyppisesti vettä heidän sen hetkisen elämäntilanteensa mukaan. Yksin asuva käyttää yleensä huomattavasti vähemmän vettä kuin nelihenkinen perhe, kun tarkastellaan huoneistokohtaista vedenkulutusta per asukas. Suomalaisten keskivertovedenkulutus on 120–150 litran paikkeilla tavoitevedenkulutuksen ollessa noin 100–120 litraa vuorokaudessa. Vedenkulutuksesta suurin osa syntyy peseytymisestä, jopa 45% kokonaiskulutuksesta. Suihkun tavoitevirtaama on 12 litraa minuutissa, joten 15 minuutin suihku kuluttaa jopa 180 litraa vettä. Tarkkailemalla peseytymiseen käytetyn veden määrää, voidaan siis helposti vähentää vedenkulutusta merkittävästi.

Toinen paikka, missä vedenkulutukseen voidaan merkittävästi vaikuttaa, on vesikalusteiden tarkkailu ja mahdollisten vuotojen korjaukset. Vuotava vesikaluste, esimerkiksi wc-istuin, voi kuluttaa jopa kaksi litraa vettä minuutissa. Vuodon määrä riippuu tietenkin vesikalusteesta ja vuodon koosta. Nopealla reagoinnilla vuotaviin vesikalusteisiin voidaan säästää kuitenkin useita litroja puhdasta vettä. Esimerkiksi jos vesikaluste vuotaa tuon kaksi litraa minuutissa niin vuorokaudessa vesikalusteesta menee puhdasta vettä viemäriin 2 880 litraa, viikossa (7 päivää) 20 160 litraa, kuukaudessa (30 päivää) 86 400 litraa ja vuodessa (365 päivää) 1 051 200 litraa.

Vähentämällä vedenkulutusta voidaan suoraan vaikuttaa myös muuhun energiankulutukseen, sillä kotitalouksissa käytettävän lämpimän veden tuottamiseen tarvitaan myös lämmitysenergiaa. Jäteveden osuus vesilaskusta on usein suurempi kuin puhtaan veden osuus. Valtion kestävän kehityksen yhtiö Motivan verkkosivujen mukaan 15 minuutin lämmin suihku päivittäin maksaa noin 450 euroa vuodessa kun 5 minuutin suihkuvisiitillä kustannukset jäävät noin 150 euroon. Oletuksena energian hinta 10 snt/kWh ja veden hinta 3,4 euroa/m3. Vedenkulutuksella on siis myös suuri vaikutus energiatalouteen. Kun vettä kuluu paljon, niin energiankulutuksen keskiarvo on samalla hiukan suurempi. Sillä käyttövedestä on noin 30–40 % lämmintä vettä ja lämminvesi on noin 3 kertaa kalliimpaa kuin kylmä vesi, ottaen huomioon energian tarpeen veden lämmitykseen. Säästämällä lämmintä vettä säästetään luontoa.

Syksyn mittaan TYS on herätellyt Turun kaupungin 1,5 asteen elämä -kampanjassa miettimään vedenkulutustaan suihkussa vietetyn ajan kautta ja haastanut kaikki asukkaansa, henkilöstönsä ja muutkin turkulaiset 5 minuutin suihkuhaasteeseen. Kokeilin 5 minuutin suihkuhaastetta kotona ja ehdin peseytymään hyvin. Suosittelen muitakin kokeilemaan rohkeasti 5 minuutin suihkua. Aina kun suihkun sammuttaa voi mittarin kääntää vaaka asentoon niin aika ei kulu.

Myös muissa kotitalouden askareissa, esimerkiksi tiskatessa, kannattaa tarkkailla omaa vedenkulutusta. Tähän löytyy säätiön verkkosivulta hyvin vinkkejä, jotka kannattaa myös ottaa käyttöön, mikäli omaa vedenkulutusta haluaa alentaa helposti. Puroista kasvaa iso joki ja pienikin säästö suuressa massassa vaikuttaa jo huomattavasti energiatalouteen.

Toni Pohjavirta
kunnossapitoinsinööri
TYS

Lähteet:
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/hyva_arki_kotona/vedenkulutus
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/ajankohtaista_nyt/ilmianna_wc_n_vesivuodot