Skip to main content
Nyheter

Bostadsansökan för de renoverade bostäderna vid Kuunsilta har börjat! De nya hyresgästerna kan flytta in i bostäderna 1 februari 2020

TYS startade renoveringen av A, B, C, D och E-trapporna vid bostadsobjektet Kuunsilta i början av juli. Objektet omfattar efter renoveringen 42 helrenoverade bostäder, varav sex är tvåor och resten ettor. De nya hyresgästerna kan flytta in i bostäderna 1 februari.

Ansökan till bostäderna har startat och alla bostäder och planer finns i bostadssökningen på TYS webbsidan. Man kan ansöka om bostäder via TYS-webbsidan genom att fylla i en bostadsansökan och välja önskade Kuunsilta bostadstyp för sin ansökan.

En fjärdedel av bostäderna har reserverats för hyresgäster som redan bor hos TYS. TYS hyresgäster kan ansöka om bostad genom att fylla i ansökan för intern flytt. Hyresgäster som redan har en gällande ansökan i systemet kan lägga till önskad bostadstyp vid Kuunsilta i sin ansökan.

Ingen garanti krävs för nya hyresavtal som görs för bostäderna, eftersom TYS ska starta ett pilotprojekt för att slopa garantiavgifterna nästa år. Av personer med betalningsanmärkning krävs fortfarande en garantiavgift som motsvarar tre månaders hyra.