Skip to main content

Laddstationen eTolppa i Studentbyn

 

Hyresgäster i Studentbyområdet (Aitiopaikka, Ikituuri, Kuikkulankatu, Nummenranta, Tyyssija, Studentbyn Öst och Studentbyn Väst) har fått tillgång till en laddstation för elbilsladdning. Stationens två laddningspunkter 12A 1 och 12A 2 finns vid Studentbyn 12A:s gavel (Tyyssijas parkeringsområde, bild 1). Stationens två uttag kan samtidigt ge ut 22 kW.

 

Bruksvillkor
 • Laddstationen är reserverad för personer som bor i Studentbystiftelsens i Åbo fastigheter inom Studentbyområdet (Aitiopaikka, Ikituuri, Kuikkulankatu, Nummenranta, Tyyssija, Studentbyn Öst och Studentbyn Väst)Den som använder laddstationen ska inneha giltigt eParking-parkeringstillstånd för ett av ovanstående bostadsobjekter. Hur du får parkeringstillstånd kan du läsa om på adressen https://tys.fi/sv/vara-tjanster/parkeringsplatser.
 • På laddningspunkten får bilen stå endast under den tid den laddas. Laddningspunkten får utnyttjas i högst 4 timmar per köp. Parkeringsskiva ska vara framlagd under den tid bilen står parkerad. Skivan ska placeras synligt innanför vindrutan så att det är lätt att utifrån avläsa starttiden för parkeringen.
 • För laddning debiteras enligt förbrukning. Den som använder laddningsstationen ska före parkering registrera sitt kreditkort i appen eParking, alternativt köpa saldo i appen. I den händelse att ditt saldo inte räcker till eller att det inte går att debitera kreditkortet ska bilen på laddning omedelbart flyttas bort från laddningspunkten. För parkering som strider mot dessa villkor skrivs parkeringsbot ut.
 • När bilen är fulladdad ska den utan dröjsmål flyttas bort från laddningspunkten. Parkeringsövervakningen skriver ut parkeringsbot för en bil som efter avslutad laddning står kvar på laddningspunkten.
 • Laddningspunkterna är inte avsedda för något annat än elbilsladdning. För en bil som står på en laddningspunkt utan att vara på laddning skriver parkeringsövervakningen ut parkeringsbot.

 

Bruksanvisning för eTolppa-laddstation
 • Laddstationen har två laddningspunkter, 12A 1 och 12A 2. Vardera laddningspunkten har ett normalt eluttag och ett uttag av typ 2 (bild 2).
 • På laddstationens lock finns punktspecifika QR-koder (bild 3).
 • Laddningsstationen används med appen eParking som laddas ner från App Store eller Google Play. Du loggar in i appen med din mejladress.
 • Användningen av laddstationen är avgiftsbelagd. Från 18.9.2023 är priset 0,25€/kWh. TYS förbehåller sig rätten till prisändring.
 • Applikationen har nere till vänster en meny där du registrerar uppgifter om din bil, fyller på saldo och matar in dina kreditkortsuppgifter (bild 4, punkterna ”fordon”, ”saldo” och ”betalkort”).
 • För att lägga till ett kreditkort behöver du uppge kortets nummer och innehavare, kortets giltighetstid och kortets CVV-kod. Bild 5 visar vilka betalningssätt som är godkända för saldoladdning. Laddningsstationen debiterar enligt laddeffekt. En timmes laddning från ett laddningsuttag kostar till exempel 22 kWh * 0,25 €/kWh = 5,50 € (laddningspris 0,25€/kWh, 18.9.2023).
 • Laddningsstationen kan användas först när kreditkortsuppgifterna har registrerats eller saldot är påfyllt.
 • När du är redo att börja ladda ska du först koppla bilens laddkabel till laddningsstolpen och sedan till bilen. Avläs därefter laddningspunktens QR-kod med eParking-appen. QR-koden avläses med ett klick på QR-knappen nertill i applikationens startvy. Skanna QR-koden för den laddningspunkt du har valt (12A 1/ 12A 2, bild 3) och börja ladda. I appen eParking kan du följa med hur laddningen framskrider.

 

Bilder:

Bild 1

Bild 2

Bild 3