Skip to main content
Nyheter

Bostadshyrorna i Kuunsilta från 1.8.2021 samt övergång till förbrukningsbaserad vattenfakturering i Kuunsiltas renoverade bostäder

Styrelsen av Studentbystiftelsen i Åbo har den 18.3.2021 fastställt hyrorna för bostadsobjektet Kuunsilta från och med den 1.8.2021. Från och med den 1.8.2021 ingår vattnet inte i hyran i de ombyggda bostäderna i Kuunsilta utan faktureras separat enligt förbrukning.

I och med ändringen av energieffektivitetslagen är förbrukningsbaserad vattenavgift per bostad obligatorisk i bostäder vars bygglov beviljats efter att lagen trätt i kraft och där vattenmätare har installerats. Mätare installeras i bostäder som renoveras i F–X-trapporna i Kuunsilta där bygglovet har beviljats efter att lagen trädde i kraft, och i dem kommer  förbrukningsbaserad fakturering att vara obligatorisk. I samband med det installeras vattenmätare och förbrukningsbaserad fakturering av vatten börjar 1.8.2021 också i de bostäder i A–E-trappan som renoverades 2019–2020. De praktiska arrangemangen för fakturering av vatten kommer att meddelas mer detaljerat innan fakturering påbörjas.

Vattenmätare installeras inte och förbrukningsbaserad avgift debiteras inte i de bostäder i F–X-trappan som inte renoveras. Hyrorna för vissa orenoverade bostäder sänks från och med den 1.8.2021. Vatten ingår i hyran för dessa även i fortsättningen.

Hyresgästerna i Kuunsilta kommer att få e-postmeddelanden om hyresjusteringarna och övergången till förbrukningsbaserad vattenfakturering.