Skip to main content
Uutiset

Kuunsillan asuntojen vuokrat 1.8. alkaen ja kulutusperusteiseen vesilaskutukseen siirtyminen kohteen peruskorjatuissa asunnoissa

Turun Ylioppilaskyläsäätiön hallitus on 18.3.2021 vahvistanut Kuunsillan asuntokohteen vuokrat 1.8.2021 alkaen. Kuunsillan peruskorjatuissa asunnoissa vesi ei sisälly vuokraan vaan se laskutetaan 1.8.2021 alkaen erikseen kulutuksen mukaan.

Energiatehokkuuslain muutoksen myötä kulutusperusteinen huoneistokohtainen vesilaskutus on pakollista huoneistoissa, joihin on asennettu huoneistokohtaiset vesimittarit lain voimaantulon jälkeen myönnetyn rakennusluvan perusteella. Lain voimaantulon jälkeen myönnetyn rakennusluvan perusteella mittarit asennetaan perusparannettaviin Kuunsillan F-X portaan huoneistoihin, joiden osalta kulutusperusteinen laskutus on pakollista. Tässä samassa yhteydessä asennetaan vesimittarit ja siirrytään kulutusperusteiseen vesilaskutukseen myös A-E portaiden vuonna 2019-2020 peruskorjattujen asuntojen osalta 1.8.2021 alkaen. Laskutuksen käytännön järjestelyistä tiedotetaan tarkemmin ennen laskutuksen alkua.

Niihin F-X portaan asuntoihin, joita ei peruskorjata, ei asenneta vesimittareita, eikä oteta käyttöön kulutusperusteista laskutusta. Joidenkin peruskorjaamattomien asuntojen vuokrat laskevat 1.8.2021 alkaen. Näiden asuntojen vuokra sisältää jatkossakin veden.

Kuunsillan asukkaille lähetetään sähköpostitse vuokrantarkistusilmoitukset uusista vuokrista ja kulutusperusteiseen vesilaskutukseen siirtymisestä.